„Zero waste! Warsztaty dla dzieci i młodzieży”

Gospodarka o obiegu zamkniętym – co to takiego?

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym programie edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych Małopolski dotyczącym problemu odpadów komunalnych.

Dwugodzinne warsztaty poruszają problem ilości odpadów, ich wpływu na środowisko oraz propagują metody zapobiegające powstawaniu odpadów (zero waste), zwłaszcza z tworzyw sztucznych. Problem odpadów komunalnych rozpatrywany jest także w szerszym kontekście: konieczności ograniczania zużycia zasobów środowiska, energii oraz emisji CO2, czyli działań będących elementami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zajęcia składają się z dwóch części: prezentacji multimedialnej połączonej z dyskusją oraz ćwiczeń. Obie części oparto o autorskie scenariusze zajęć w których wykorzystano metody aktywizujące, między innymi metodę symulacji. Uczestnicy zrobią zakupy w „sklepiku” z prawdziwymi produktami (zajęcia w grupach), opracują porady zero-waste oraz wezmą udział w pokazie tworzenia woskowijki.

Warsztaty są przeznaczone dla około 20-osobowych grup uczniów klas 4-8. Mają charakter stacjonarny i odbywają się w szkołach zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa epidemicznego.

Zajęcia prowadzą: dr nauk biologicznych Andrzej Fiertak, mgr ochrony środowiska Marta Tarabuła-Fiertak.

Zgłoszenia: biuro@aktywnaedukacja.org.pl, tel. 510-177-959

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Karate w Klubie Senior+ w Rzezawie

Grupa Seniorek z Klubu Senior+ w Rzezawie bierze udział w zorganizowanych przez nas zajęciach ogólnorozwojowych z elementami karate tradycyjnego i samoobrony.

Innowacyjne zajęcia karate stawiające na rozwój całego ciała, poprawę koordynacji ruchowej oraz wzmocnienie układu sercowo-naczyniowego to owoc projektu „Serce w centrum” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Nietypowe zajęcia dają Seniorkom wiele satysfakcji i radości!

Gratulujemy uczestniczkom zajęć zapału i energii do poznawania i zgłębiania japońskiej sztuki samoobrony.

Zajęcia prowadzi Sensei Marta Tarabuła-Fiertak – instruktorka Akademii Karate Tradycyjnego Niepołomice-Kraków.

Podsumowanie projektu „Nie hoduj raka” w Powiecie Krakowskim

Pomimo pandemii COVID19, na zakończenie roku szkolnego udało się zrealizować stacjonarne warsztaty profilaktyki nowotworowej pt. „Nie hoduj raka” dla młodzieży Powiatu Krakowskiego.

Podczas warsztatów uczniowie ustalali kolejność etapów nowotworzenia, analizowali studium przypadku wystąpienia choroby nowotworowej na podstawie doniesień prasowych, układali piramidę zdrowego żywienia, projektowali tygodniowy plan aktywności fizycznej i dyskutowali o zaletach, wadach i regułach przebywania na słońcu.

W stacjonarnych zajęciach wzięło udział prawie 500 uczniów ze szkół Powiatu Krakowskiego:
– SP w Rybnej
– SP w Gaju
– SP w Filipowicach
– SP we Włosani
– SP w Lusinie
– SP w Libertowie
– SP Nr 1 w Kaszowie

Zajęcia przeprowadził dr nauk biol. Andrzej Fiertak.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Nie hoduj raka – warsztaty dla młodzieży

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie profilaktyki zdrowotnej „Nie hoduj raka – warsztaty dla młodzieży”, który realizujemy przy wsparciu Powiatu Krakowskiego.

Program obejmuje zagadnienia:

 1. Anatomia raka – mechanizmy powstawania chorób nowotworowych i najczęściej występujące nowotwory.
 2. Czynniki rakotwórcze – nieprawidłowa dieta, brak ruchu, palenie papierosów, zanieczyszczenie powietrza.
 3. Podstawy prawidłowego żywienia dla osób chcących zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Rola aktywności fizycznej w profilaktyce chorób nowotworowych.
 4. Sposoby diagnozowania chorób nowotworowych. Metody leczenia chorób nowotworowych, w tym także bólu.

Warsztaty będą miały charakter interaktywny. Uczniowie będą ustalali kolejność etapów nowotworzenia, analizowali studium przypadku wystąpienia choroby nowotworowej na podstawie doniesień prasowych, będą układali piramidę zdrowego żywienia, będą projektowali tygodniowy plan aktywności fizycznej i dyskutowali o zaletach, wadach i regułach przebywania na słońcu.

W warsztatach mogą wziąć udział uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych Powiatu Krakowskiego.

Dwugodzinne zajęcia realizowane będą w formie stacjonarnej (w szkole) lub zdalnej, w zależności od preferencji szkoły.

Prowadzący: dr nauk biologicznych Andrzej Fiertak

Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne: 510-177-959 lub mailowe: biuro@aktywnaedukacja.org.pl

Zero waste – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do udziału w programie „Zero waste – warsztaty dla dzieci i młodzieży”.

W ramach projektu odbędą się 2 – godzinne zajęcia stacjonarne lub on-line dla grup uczniów kl. 4-7 szkół podstawowych, na temat wpływu odpadów na środowisko oraz w zakresie minimalizowania wytwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

Podczas zajęć uczestnicy:

✔dowiedzą się, co to jest pacyficzna wyspa śmieci i jak tworzywa sztuczne wpływają na zdrowie i środowisko naturalne,

✔poznają zalety i wady recyklingu poszczególnych materiałów,

✔ nauczą się rozpoznawać znaki ekologiczne i poznają zasady konsumenckie sprzyjające minimalizacji wytwarzania odpadów,

✔zaplanują zakupy w duchu „zero waste”,

✔uszyją własne opakowania, tzw. woreczki na warzywa i owoce ze starych firanek, czyli poznają metodę zastępowania plastiku materiałem wielokrotnego użycia.

Zajęcia on-line lub stacjonarne poprowadzą specjaliści Fundacji: Marta Tarabuła-Fiertak, Andrzej Fiertak

Zapraszamy szkoły do zgłaszania grup/klas do udziału w zajęciach: biuro@aktywnaedukacja.org.pl, tel. 510-177-959

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina.

SERCE W CENTRUM

SERCE W CENTRUM – to nasz nowy program profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców (50+) powiatu bocheńskiego realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Program obejmuje cykl interaktywnych warsztatów, składających się z części teoretycznej – wykładowej wprowadzającą w prosty i przystępny sposób podstawowe zagadnienia związane z chorobami układu krążenia i ich profilaktyką oraz część praktyczną wyposażającą uczestników warsztatów w praktyczne umiejętności (pomiar ciśnienia, cholesterolu, glukozy, obliczanie BMI, wykonywanie ćwiczeń fizycznych, techniki relaksacyjne, pomiar tętna spoczynkowego, komponowanie posiłków zgodnie z DASH) i instrumenty pomagające zastosować zdobytą wiedzę w codziennym życiu.

Tematy poszczególnych warsztatów:

 1. Serce – niezwykła pompa, która jednak może się zepsuć.
 2. Jak rozpoznać, że serce ma usterkę – objawy związane z chorobami serca.
 3. Wzrost ciśnienia w układzie krwionośnym – przyczyny, skutki i metody pomiaru.
 4. Zatkanie naczyń krwionośnych i jego konsekwencje: zawał i udar.
 5. SCORE – szacowanie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
 6. O otyłości i jej skutkach (nie tylko dla serca).
 7. Dlaczego serce nie lubi słodyczy i mięsa (zwłaszcza smażonego)?
 8. Jak jeść (i pić), żeby serce było zadowolone?
 9. Ruch może zastąpić wiele lekarstw, ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu.
 10.  „Nie bądź taki szybki Bill” – jak dobrze przygotować się do rozpoczęcia aktywności fizycznej.
 11.  „Always look on the bright side of life”, czyli dlaczego nie warto się przejmować.
 12.  „Gra z sercem” – gra logiczno-sprawnościowa. Podsumowanie i ewaluacja warsztatów.

Dwugodzinne zajęcia opracował i przeprowadzi zespół specjalistów Fundacji (dr biologii, fizjoterapeuta, lek. medycyny, psycholog).

W okresie pandemii COVID-19 projekt realizowany jest z zachowaniem obowiązujących obostrzeń epidemicznych. Zajęcia mogą odbyć się w formie zdalnej lub stacjonarnej. Program planowany jest do lipca 2021 r., z możliwością przedłużenia do końca listopada.

Zapraszamy grupy seniorów do udziału w projekcie!

Zgłoszenia oraz więcej informacji:
tel: 510-177-959
e-mail: biuro@aktywnaedukacja.org.pl

Projekt realizowany przy wsparciu Województwa Małopolskiego

5 R – Eko warsztaty dla dzieci i młodzieży w Małopolsce

Koniec roku zaowocował wieloma spotkaniami on-line z uczniami małopolskich szkół podstawowych. Do projektu „5R – Eko warsztaty dla dzieci i młodzieży” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego przystąpiły:

♻Szkoła Podstawowa w Świniarach
♻Szkoła Podstawowa w Niegowici
♻Szkoła Podstawowa w Ryczówku
♻Szkoła Podstawowa Nr 164 w Krakowie
♻Szkoła Podstawowa Nr 68 w Krakowie
♻Szkoła Podstawowa Nr 39 w Krakowie
♻Szkoła Podstawowa w Grobli
♻Szkoła Podstawowa w Wójtowej
♻Szkoła Podstawowa w Jordanowie
♻Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach
♻Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie
♻Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tarnowie
♻Szkoła Podstawowa w Łabowej
♻Szkoła Podstawowa w Maciejowej
♻Szkoła Podstawowa w Opatówku
♻Szkoła Podstawowa w Lipnikach
♻Prywatna Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Krakowie

„5 R” to pięć kroków do redukcji odpadów, ale nie tylko, to także zasady, które mają ogólne zastosowanie w ochronie środowiska, w tym klimatu.

REFUSE = ODMAWIAJ
REDUCE = OGRANICZAJ
REUSE = UŻYWAJ PONOWNIE
RECYCLE = ODZYSKUJ, ODDAJ DO RZETWORZENIA
ROT = KOMPOSTUJ

W ramach warsztatów uczniowie rozmawiali o zagrożeniach dla środowiska naturalnego jakie stwarzają odpady, zwłaszcza te z tworzyw sztucznych, zastanawiali się w jaki sposób realizować zasadę 5R, czyli jak redukować ilość odpadów i jak zmieniać swoje przyzwyczajenia konsumenckie. Dokonali zakupów na ekranie, natomiast upcykling – wykonywanie woreczków na warzywa i owoce ze starych firan odbędzie się w po powrocie uczniów do szkół.

W warsztatach wzięło aktywny udział 736 uczniów!
Dziękujemy nauczycielom i dyrektorom za zaproszenie na zajęcia!
Warsztaty z energią prowadził dr Andrzej Fiertak.

Projekt Redukujmy Odpady w Powiecie Krakowskim

recycle-57136_1920

Niemal 500 uczniów ze szkół podstawowych Powiatu Krakowskiego wzięło udział w warsztatach  Fundacji Aktywnej Edukacji pt. „Redukujmy Odpady”, realizowanych przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.  Wśród aktywnych ekologicznie placówek znalazły się: Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach, Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Szkoła Podstawowa w Korzkwi, Szkoła Podstawowa w Czułowie oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Projekt miał na celu propagowanie idei ograniczania ilości odpadów komunalnych, zwłaszcza z tworzyw sztucznych i  jest odpowiedzią na wyzwania środowiskowe związane z  ograniczeniem wpływu odpadów na środowisko oraz prawne dotyczące konieczności ograniczenia użycia niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych oraz zwiększenia poziomu recyklingu odpadów w naszym kraju.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE z dnia 5 czerwca 2019 r. wprowadza od 2021 roku zakaz produkcji i obrotu aż dziesięcioma produktami z tworzyw sztucznych  jednorazowego użycia (min.: słomki, patyczki higieniczne, sztućce, talerzyki, mieszadełka). W 2023 butelki plastikowe muszą być wykonane w 25 % z materiałów pochodzących z recyklingu, a do roku 2029 odsetek odzysku butelek ma wynieść 90 %.

Podczas zajęć młodzież dyskutowała na temat zagrożeń jakie stwarzają odpady z tworzyw sztucznych dla zdrowia i środowiska naturalnego, zastanawiała się jak redukować ilość odpadów i jak zmieniać swoje przyzwyczajenia konsumenckie dotyczące używania plastiku zgodnie z zasadą 3R oraz wykonała własne opakowania, tzw. „woreczki” na warzywa i owoce z niepotrzebnej firanki (up-cykling).

Zajęcia prowadziła specjalistka ochrony środowiska i edukacji ekologicznej: Marta Tarabuła-Fiertak.

Czernichowscy Seniorzy zakończyli projekt JAK DBAĆ O SERCE

1

Czernichowscy Seniorzy wzięli udział w projekcie Jak dbać o serce? realizowanym przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.
Był to cykl czterech warsztatów poświęconych profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.  Zajęcia, oprócz treści merytorycznych dotyczących mechanizmów powstawania  i sposobów diagnozowania chorób układu krążenia, zasad prawidłowego żywienia, roli aktywności fizycznej w profilaktyce oraz metod radzenia sobie z stresem zawierały część praktyczną.  Uczestnicy mieli możliwość: zmierzenia ciśnienia krwi, obliczenia BMI,  zbadania składu ciała, wykonania ćwiczeń gimnastycznych i relaksacyjnych.

Zajęcia poprowadził specjalista Fundacji – dr Andrzej Fiertak.

Dziękujemy Seniorom za dobrą atmosferę i aktywny udział w zajęciach. Panu Janowi Gawrysiowi za zaproszenie i doskonałą organizację zajęć!

Liczymy na dalszą współpracę!