Edukacja ekologiczna w Brzesku!

W ramach programu Urzędu Miejskiego „Brzesko-czysta gmina”, w szkołach podstawowych Gminy zrealizowaliśmy 26 warsztatów dotyczących ochrony powietrza pt. „Spalamy i oddychamy”.

Młodzież poznała przyczyny zanieczyszczeń powietrza, zjawisko smogu, zapoznała się z problemem wpływu zanieczyszczeń na środowisko naturalne i zdrowie.

Dużym zaskoczeniem dla uczestników zajęć był wygląd filtra z domowego oczyszczacza powietrza, który pracował przez jeden sezon jesienno-zimowy w Krakowie.

Na zakończenie zajęć uczniowie korzystali z bezpłatnej aplikacji do monitoringu powietrza, z której dowiedzieli się jaka jest jakość powietrza podczas zajęć w Brzesku.

Dziękujemy Wydziałowi Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzesku za zaproszenie do współpracy!

Zakończenie projektu „Wyprzedź raka” w Powiecie Krakowskim

W okresie od maja do czerwca 2022 odbyło się 25 dwugodzinnych warsztatów na temat chorób nowotworowych i ich profilaktyki. Wzięło w nich udział 504 uczniów starszych klas szkół podstawowych z Powiatu Krakowskiego:
– 59 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaszowie (Gmina Liszki)
– 29 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzozowie (Gmina Skawina)
– 50 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Skawinie (Gmina Skawina)
– 127 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach (Gmina Michałowice)
– 45 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Prusach (Gmina Kocmyrzów-Luborzyca)
– 41 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach (Gmina Kocmyrzów-Luborzyca)
– 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maciejowicach (Gmina Kocmyrzów-Luborzyca)
– 84 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przybysławicach (Gmina Zielonki)
– 58 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im A. Mickiewicza w Krzeszowicach (Gmina Krzeszowice).

Warsztaty obejmowały zagadnienia:
1. Jaki jesteś raku? Złośliwy czy łagodny? – Charakterystyka chorób nowotworowych i najczęściej występujące nowotwory.
2. Czy mamy na ciebie wpływ? – omówienie czynników wpływających na nowotworzenie: nieprawidłowej diety, braku ruchu, palenia papierosów, zanieczyszczenia powietrza.
3. Co robić, aby cię nie spotkać? Podstawy prawidłowego żywienia dla osób chcących zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Rola aktywności fizycznej.
4. Jak można cię zauważyć? Sposoby diagnozowania chorób nowotworowych.

Część praktyczna składała się z ćwiczeń:
1. Odgrywanie scenek obrazujących proces nowotworzenia.
2. Uszeregowanie opisanych osób zgodnie z narastaniem u nich ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową.
3. Wybieranie czynników rakotwórczych.

Uczniowie nabyli wiedzę w zakresie chorób nowotworowych i ich profilaktyki oraz motywację do przestrzegania zasad zdrowego trybu życia. Poziom wiedzy w ankietach ewaluacyjnych wyniósł 90%. Natomiast deklaracje do podejmowania regularnej aktywności fizycznej w przyszłości złożyło 90,5% badanych.

Zajęcia przeprowadził dr nauk biologicznych Andrzej Fiertak.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Zakończenie projektu „Zero waste” w Gminie Krzeszowice.

W ramach projektu odbyły się warsztaty dotyczące problemu odpadów z tworzyw sztucznych pt. „Zero waste”. Wzięło w nich udział 161 uczniów z 7 i 8 klas szkół podstawowych Gminy Krzeszowcie. Wśród aktywnych placówek były:

 • Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Tenczynku
 • Szkoła Podstawowa im. T. Kukuczki w Zalasiu
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach

Podczas zajęć uczniowie poznali:

✔rodzaje tworzyw sztucznych i ich oznaczenia,
✔wpływ tworzyw sztucznych na zdrowie i środowisko naturalne,
✔zalety i wady recyklingu poszczególnych materiałów,
✔znaki ekologiczne na opakowaniach,
✔zasady konsumenckie (zero waste, 3R) sprzyjające minimalizacji wytwarzania odpadów.

Uczniowie wzięli też aktywny udział w ćwiczeniach, podczas których dokonywali wyborów konsumenckich kierując się ideą „zero waste” oraz tworzyli woskowijki – bawełniane owijki wielokrotnego użycia, nasączone woskiem pszczelim i zastępujące folię spożywczą.

Zajęcia przeprowadziła specjalistka ochrony środowiska Marta Tarabuła-Fiertak.
Gratulujemy uczniom wrażliwości ekologicznej i aktywności!
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice. 

Wyprzedź raka – warsztaty dla dzieci i młodzieży w Powiecie Krakowskim

„Wyprzedź raka” to bezpłatny program edukacji zdrowotnej skierowany do młodzieży szkół podstawowych Powiatu Krakowskiego. Ma na celu poszerzenie wiedzy i świadomości uczniów starszych klas (6-8) na temat chorób nowotworowych oraz ich profilaktyki.

Ponad 90% zachorowań na nowotwory złośliwe można przypisać czynnikom związanym ze stylem życia, które można zmienić i czynnikom środowiskowym. Należą do nich przede wszystkim palenie tytoniu (aktywne i bierne), nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, nadwaga i otyłość, promieniowanie słoneczne i jonizujące, a także nadużywanie alkoholu.

Program dwugodzinnych warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Jaki jesteś raku? Złośliwy czy łagodny? Charakterystyka chorób nowotworowych i najczęściej występujące nowotwory.

2. Czy mamy na ciebie wpływ? Omówienie czynników wpływających na nowotworzenie: nieprawidłowej diety, braku ruchu, palenia papierosów, zanieczyszczenia powietrza.

3. Co robić, aby cię nie spotkać? Podstawy prawidłowego żywienia dla osób chcących zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych.

4. Rola aktywności fizycznej w profilaktyce chorób nowotworowych.

5. Jak można cię zauważyć? Sposoby diagnozowania chorób nowotworowych.

6. Co zrobić, abyś zniknął? Metody leczenia chorób nowotworowych.

Warsztaty odbędą się w placówkach szkolnych i będą miały charakter interaktywny. Uczniowie będą:

– odgrywać scenki obrazujące proces nowotworzenia

– układać w kolejności etapy rozwoju nowotworów łagodnych i złośliwych,

– układać piramidę zdrowego żywienia i tygodniowy plan aktywności fizycznej

– dobierać nazwę metody leczenia do jej opisu.

Zajęcia prowadzi dr nauk biol. Andrzej Fiertak

Zapraszamy do zgłaszania klas: telefonicznie 510-177-959 lub e-mailowo biuro@aktywnaedukacja.org.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Dzień Ziemi w Galerii Odyseja w Brzesku!

W sobotę 23 kwietnia mieliśmy przyjemność wspólnie z mieszkańcami Brzeska i Galerią Odyseja zrobić coś dla Ziemi.

Tego dnia oprócz sprzątania terenu, zbiórki plastikowych butelek i elektroodpadów odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży. Zwróciliśmy w nich uwagę na rosnący problem odpadów i zaproponowaliśmy skuteczną walkę z plastikiem poprzez zmianę drobnych, ale bardzo istotnych przyzwyczajeń konsumenckich.

Każdy uczestnik warsztatów mógł dla siebie:

 • przygotować woskowijkę, czyli wielokrotnego użycia bawełnianą owijkę nasączoną woskiem, która skutecznie zastępuje folię spożywczą i służy do pakowania kanapek,
 • uszyć „woreczek” na warzywa i owoce, z firanki, także wielokrotnego użycia,
 • pomalować torbę bawełnianą, która będzie długo służyć podczas zakupów.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży!
Dziękujemy Galerii Odyseja za owocną współpracę!

Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z wydarzenia.

Warsztaty „Less waste!” w Skawinie

„Les waste! Warsztaty dla dzieci i młodzieży”, to projekt poruszający problem rosnącej ilości odpadów oraz wpływu, zwłaszcza tworzyw sztucznych na zdrowie i środowisko naturalne. W programie zajęć prelekcja z prezentacją multimedialną oraz ćwiczenia, które koncentrują się na sposobach ograniczania ilości odpadów, w myśl idei „less waste”, „zero waste”.

Planowane ćwiczenia:

1.Wybory konsumenckie w praktyce, czyli zakupy „less waste”. Jak kupować odpowiedzialnie, ograniczyć wytwarzanie odpadów, zwłaszcza
z tworzyw sztucznych? Podczas zajęć uczestnicy będą dokonywać wyborów
produktów w różnych opakowaniach (zajęcia w grupach) i prezentować wybory na forum.

2. Wszechobecne tworzywa sztuczne. Jak ograniczyć ich używanie i czym je zastąpić? Praca w grupach – opracowanie porad „less waste” oraz pokaz wykonania woskowijki (owijki wielokrotnego użycia do kanapek).

Do udziału w warsztatach zapraszamy uczniów klas 6-8 szkół podstawowych Gminy Skawina. Zajęcia trwają dwie godziny lekcyjne i odbywają się w placówkach szkolnych.

Zajęcia prowadzą: Marta Tarabuła-Fiertak (specjalista ochrony środowiska) dr Andrzej Fiertak (biolog).

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: biuro@aktywnaedukacja.pl i telefonicznie: 510-177-959

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina

Sprzątanie Pychowic

Jak co roku, od kilku lat, także i tej wiosny Katarzyna i Jan Jurasowie z naszej Fundacji działają na rzecz środowiska krakowskich Pychowic. Razem z sąsiadami we współpracy z MPO organizują sprzątanie najbliższej okolicy. Niestety także w tym roku śmieci było mnóstwo. Zebrano około 100 worków odpadów.

Dlatego tak ważne są działania edukacyjne nakierowane na zapobieganie powstawaniu odpadów. Stąd wśród naszych stałych działań znajdują się warsztaty dla dzieci i młodzieży pt. „Zero waste”, „Less waste”, „ODPADaMy”.

Warsztaty zero waste w Krzeszowicach

Zapraszamy młodzież szkół podstawowych Gminy Krzeszowice do udziału w bezpłatnych warsztatach „Zero waste”.

Dwugodzinne warsztaty składają się z prezentacji multimedialnej połączonej z dyskusją oraz ćwiczeń.
Wśród poruszanych zagadnień są:
✔rodzaje tworzyw sztucznych i ich oznaczenia,
✔wpływ tworzyw sztucznych na zdrowie i środowisko naturalne,
✔zalety i wady recyklingu poszczególnych materiałów,
✔znaki ekologiczne na opakowaniach,
✔zasady konsumenckie (zero waste, 3R) sprzyjające minimalizacji wytwarzania odpadów.
Podczas ćwiczeń uczniowie wezmą udział w:
✔ symulacji „zakupów” w mini sklepiku z prawdziwymi produktami,
✔pokazie tworzenia woskowijki – opakowania wielokrotnego użycia zastępującego folię opakowaniową.

W ciągu roku, statystyczny Polak używa średnio 250-300 toreb plastikowych. Każdego roku do oceanów trafia od 5 do 12 milionów ton plastiku, który ze względu na wolny proces biodegradacji kumuluje się w środowisku. Stanowi zagrożenie, a nawet przyczynę śmierci zwierząt morskich i lądowych. To tylko niektóre problemy środowiskowe związane z tworzywami sztucznymi, które poruszymy na naszych zajęciach.

Zajęcia odbywają się w szkołach, w ramach lekcji. Zgłoszenia klas przyjmujemy mailowo: biuro@aktywnaedukacja.org.pl i telefonicznie: 510-177-959. Program realizujemy do końca maja 2022 roku.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice

herb Gminy Krzeszowice

Podsumowanie projektu „Serce w centrum”

Zakończyliśmy nasz projekt profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych pt. „Serce w centrum”. W cyklicznych warsztatach wzięło udział 104 seniorów z Małopolski. Zajęcia odbywały się w:
– Klubie Senior+ z Ochojna,
– Klubie Senior+ z Rzezawy,
– Miejskim Domu Kultury w Bochni – Klubie Seniora „Sami lecz nie samotni”,
– Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów,
– Centrum Aktywności Seniora SIEMACHA w Krakowie na ul. Długiej,
– CAS „Źródło” w Krakowie na ul. Zapolskiej.

Zajęcia rozpoczęły się po najdłuższym lockdownie krajowym wywołanym pandemią COVID-19. Pomimo pierwotnego strachu przed chorobą przeważyła potrzeba spotykania się z ludźmi i powrót do społecznej aktywności. Wszystkie warsztaty odbyły się w formule stacjonarnej, a frekwencja w zależności od grupy wynosiła od 60% do 90%.

Grupy seniorów odbyły 12 warsztatów. Każdy składał się z części teoretycznej, wykładowej oraz z części praktycznej, ćwiczeniowej:

 1. Serce – niezwykła pompa, która jednak może się zepsuć. Część praktyczna: układanie modelu serca 3D. Układanie schematu układu krążenia na tablicy magnetycznej.
 2. Jak rozpoznać, że serce ma usterkę – objawy związane z chorobami serca. Część praktyczna: dopasowywanie objawów do chorób serca.
 3. Wzrost ciśnienia w układzie krwionośnym – przyczyny, skutki i metody pomiaru. Część praktyczna: nauka pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.
 4. Zatkanie naczyń krwionośnych i jego konsekwencje: zawał i udar. Część praktyczna: wybieranie prawidłowych sposobów postępowania z osobą przechodzącą zawał i udar. Pierwsza pomoc po zatrzymaniu krążenia.
 5. SCORE – szacowanie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Część praktyczna: pomiar poziomu glukozy, cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, trójglicerydów. Szacowanie ryzyka zawału lub udaru w najbliższych 10 latach.
 6. O otyłości i jej skutkach (nie tylko dla serca). Część praktyczna: pomiar masy ciała, wyznaczanie BMI, typu sylwetki, pomiar tkanki tłuszczowej.
 7. Dlaczego serce nie lubi słodyczy i mięsa (zwłaszcza smażonego)? Część praktyczna: układanie piramidy zdrowego żywienia.
 8. Jak jeść (i pić), żeby serce było zadowolone? Część praktyczna: układanie prawidłowych jadłospisów.
 9. Ruch może zastąpić wiele lekarstw, ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu. Część praktyczna: nauka obsługi pulsometru, test Ruffiera, test Fullerton.
 10. „Nie bądź taki szybki Bill” – jak dobrze przygotować się do rozpoczęcia aktywności fizycznej. Część praktyczna: ćwiczenia rehabilitacyjne i gimnastyczne z elementami karate.
 11.  „Always look on the bright side of life”, czyli dlaczego nie warto się przejmować. Część praktyczna: ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne z elementami medytacji.
 12. „Gra z sercem” – gra logiczno-sprawnościowa. Podsumowanie i ewaluacja warsztatów. Część praktyczna: powtórka najciekawszych ćwiczeń i rywalizacja w zespołach.

Uczestnicy zajęć nabyli wiedzę w zakresie chorób sercowo-naczyniowych i ich profilaktyki oraz motywację do przestrzegania zasad zdrowego trybu życia. Poziom poprawnych odpowiedzi w testach wiedzy wyniósł 85,7%, czyli przekroczył zakładane 80%. Seniorzy zadeklarowali regularną aktywność fizyczną – aż 92% uczestników.

Wiedzy i świadomość seniorów w zakresie profilaktyki chorób serca przełożyła się na motywację odbiorców do prowadzenia zdrowego trybu życia w przyszłości. W Klubie Senior+ w Rzezawie kontynuowane są zajęcia dotyczące profilaktyki zdrowotnej w połączeniu z treningami karate. Seniorzy z CAS „Źródło” na ul. Zapolskiej wyrazili chęć kontynuowania zajęć ruchowych.

Podczas zajęć praktycznych seniorzy mieli możliwość samodzielnego zbadania ciśnienia tętniczego, cholesterolu całkowitego, LDL, trójglicerydów (TG) i glukozy. Przeprowadzono zatem badania przesiewowe.  W czasie pandemii COVID-19 i utrudnionego dostępu do lekarza były to szczególnie potrzebne i cenione przez uczestników elementy projektu. W przypadku wyników znacznie przekraczających normę, czyli w przypadku ciśnienia tętniczego powyżej 180/100, cholesterolu całkowitego powyżej 300 mg/dl, LDL powyżej 200 mg/dl, trójglicerydów powyżej 300 mg/dl i glukozy powyżej 125 mg/dl zalecono pilne powtórzenie badań i konsultację lekarską.

Programy profilaktyki zdrowotnej powinny zawierać aktywną edukację, która pozwoli na zrozumienie mechanizmów i skutków zdrowotnych poszczególnych zaleceń. Wówczas edukacja prozdrowotna przekłada się na motywację odbiorców do prowadzenia zdrowego trybu życia w przyszłości.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Podsumowanie warsztatów „Zero waste!”

Ponad 700 uczniów wzięło udział w naszych dwugodzinnych warsztatach „Zero waste!”. Zajęcia odbyły się w małopolskich szkołach i dotyczyły narastającego problemu odpadów komunalnych.

Podczas warsztatów uczniowie rozmawiali o zagrożeniach dla środowiska naturalnego jakie stwarzają odpady, zwłaszcza te z tworzyw sztucznych, zastanawiali się w jaki sposób realizować zasadę 4R, czyli jak redukować ilość odpadów i jak zmieniać swoje przyzwyczajenia konsumenckie. Podczas ćwiczeń zapoznali się ze znakami na opakowaniach, „zrobili” zakupy w duchu „zero waste” oraz wzięli udział w pokazie tworzenia woskowijki, czyli materiału opakowaniowego wielokrotnego użycia nasączonego woskiem pszczelim.

W programie wzięły udział:
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Jadwigi Królowej w Myślenicach (przeszkolono 42 osoby)
Zespół Szkolno-Przedszkoly w Przybysławicach (49 osób)
Szkoła Podstawowa im. Bł. O. Narcyza Jana Turchana w Trąbkach (38 osób)
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Marszowicach (26 osób)
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 107 im. T. Boya-Zeleńskiego Nr 107 (165 osób)
Publiczna Szkoła Podstawowa w osób Czchowie (66 osób)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jurkowie (73 osoby)
Szkoła Podstawowa Nr 1 K. K. Baczyńskiego w Dobczycach (34 osoby)
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Krakowie (58 osób)
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Bilczycach (46 osób)
Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi (111 osób)

Zajęcia przeprowadzili specjaliści Fundacji: Marta Tarabuła-Fiertak i dr Andrzej Fiertak

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego