Projekt Redukujmy Odpady w Powiecie Krakowskim

recycle-57136_1920

Niemal 500 uczniów ze szkół podstawowych Powiatu Krakowskiego wzięło udział w warsztatach  Fundacji Aktywnej Edukacji pt. „Redukujmy Odpady”, realizowanych przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.  Wśród aktywnych ekologicznie placówek znalazły się: Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach, Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Szkoła Podstawowa w Korzkwi, Szkoła Podstawowa w Czułowie oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Projekt miał na celu propagowanie idei ograniczania ilości odpadów komunalnych, zwłaszcza z tworzyw sztucznych i  jest odpowiedzią na wyzwania środowiskowe związane z  ograniczeniem wpływu odpadów na środowisko oraz prawne dotyczące konieczności ograniczenia użycia niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych oraz zwiększenia poziomu recyklingu odpadów w naszym kraju.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE z dnia 5 czerwca 2019 r. wprowadza od 2021 roku zakaz produkcji i obrotu aż dziesięcioma produktami z tworzyw sztucznych  jednorazowego użycia (min.: słomki, patyczki higieniczne, sztućce, talerzyki, mieszadełka). W 2023 butelki plastikowe muszą być wykonane w 25 % z materiałów pochodzących z recyklingu, a do roku 2029 odsetek odzysku butelek ma wynieść 90 %.

Podczas zajęć młodzież dyskutowała na temat zagrożeń jakie stwarzają odpady z tworzyw sztucznych dla zdrowia i środowiska naturalnego, zastanawiała się jak redukować ilość odpadów i jak zmieniać swoje przyzwyczajenia konsumenckie dotyczące używania plastiku zgodnie z zasadą 3R oraz wykonała własne opakowania, tzw. „woreczki” na warzywa i owoce z niepotrzebnej firanki (up-cykling).

Zajęcia prowadziła specjalistka ochrony środowiska i edukacji ekologicznej: Marta Tarabuła-Fiertak.

Czernichowscy Seniorzy zakończyli projekt JAK DBAĆ O SERCE

1

Czernichowscy Seniorzy wzięli udział w projekcie Jak dbać o serce? realizowanym przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.
Był to cykl czterech warsztatów poświęconych profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.  Zajęcia, oprócz treści merytorycznych dotyczących mechanizmów powstawania  i sposobów diagnozowania chorób układu krążenia, zasad prawidłowego żywienia, roli aktywności fizycznej w profilaktyce oraz metod radzenia sobie z stresem zawierały część praktyczną.  Uczestnicy mieli możliwość: zmierzenia ciśnienia krwi, obliczenia BMI,  zbadania składu ciała, wykonania ćwiczeń gimnastycznych i relaksacyjnych.

Zajęcia poprowadził specjalista Fundacji – dr Andrzej Fiertak.

Dziękujemy Seniorom za dobrą atmosferę i aktywny udział w zajęciach. Panu Janowi Gawrysiowi za zaproszenie i doskonałą organizację zajęć!

Liczymy na dalszą współpracę!

 

Warsztaty Jak dbać o serce? w Klubie Seniora w Krzeszowicach

4.

Seniorzy z Klubu Senior+ w Krzeszowicach zakończyli udział w cyklu warsztatów profilaktyki zdrowotnej „Jak dbać o serce?”  realizowanych przy wsparciu Powiatu Krakowskiego. Zajęcia poprowadził dr Andrzej Fiertak.

W czterech spotkaniach Seniorzy nabyli wiedzę i praktyczne umiejętności na temat:

 • Mechanizmów powstawania chorób układu krążenia, objawów i najczęściej występujących chorób.
 • Sposobów diagnozowania chorób układu krążenia.
 • Prawidłowego żywienia dla osób znajdujących się w grupach wysokiego ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia.
 • Roli aktywności fizycznej w profilaktyce chorób układu krążenia.
 • Metod radzenia sobie ze stresem, sytuacjami problemowymi.

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, dzięki zachowaniu zasad bezpieczeństwa w zajęciach regularnie uczestniczyła grupa Seniorów – średnio 20 osób. Zajęcia odbyły się w wyjątkowej atmosferze.

Gratulujemy Seniorom aktywności!
Dziękujemy pani Monice Dudek za zaproszenie do Krzeszowic, pani Agnieszce Szczuka-Ciapała za doskonałą organizację  zajęć.

Liczymy na dalszą współpracę!

117638565_3092904447413851_8161803146219660663_o    117302501_3092904350747194_1373550847284814465_o  

117314009_3092904517413844_3712750567786916425_o     117638565_3092904447413851_8161803146219660663_o

118485426_999439223812064_486058726392072641_o  IMG_20200826_151414

Projekt REDUKUJMY ODPADY w Krzeszowicach

IMG_20200707_123931  IMG_20200707_103552

W Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach odbyły nasze warsztaty dla dzieci i młodzieży  „REDUKUJMY ODPADY” realizowane przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.
Młodzież chętnie dyskutowała o wyzwaniach środowiskowych związanych z tworzywami sztucznymi i dzieliła się pomysłami na ich redukcję w życiu codziennym (zasada 3R). Każdy uczestnik uszył własny „woreczek” na warzywa i owoce ze starej firanki.  Ta forma up-cyklingu spotkała się z dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

W zajęciach wzięło udział 8 grup, po około 12 osób każda, a poprowadziła je specjalistka edukacji ekologicznej Marta Tarabuła-Fiertak.

Dziękujemy pani  Monice Dudek za zaproszenie oraz pracownikom CKiS za doskonałą organizację warsztatów.


 IMG_20200804_095703   IMG_20200804_095710

IMG_20200804_123323     107330665_3666409573369423_3733919979962897643_o

IMG_20200804_105444  IMG_20200714_111124

Jak dbać o serce? Warsztaty dla Seniorów w Powiecie Krakowskim

heart-4885310_1920LOGO

Zapraszamy  Kluby Seniora z  gmin Powiatu Krakowskiego do udziału w bezpłatnym projekcie profilaktyki zdrowotnej pt. „Jak dbać o serce? Warsztaty dla Seniorów”, który realizowany jest przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.  Cykl warsztatów planowany jest  w okresie od lipca do września 2020 r.

Program poszczególnych warsztatów:

1. Kiedy serce zawodzi? Mechanizmy powstawania chorób układu krążenia, objawy i najczęściej występujące choroby. Jak badać serce, sposoby diagnozowania chorób układu krążenia.
2. Dieta dla serca. Podstawy prawidłowego żywienia dla osób znajdujących się w grupach wysokiego ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia.
3. Ruch — warunek zdrowego serca. Rola aktywności fizycznej w profilaktyce chorób układu krążenia, przykłady ćwiczeń odpowiednich dla osób starszych.
4. Śmiech to zdrowie — zwalczanie stresu. Metody radzenia sobie z  stresem, sytuacjami problemowymi, techniki relaksacyjne Jakobsena.

Każdy z zaplanowanych warsztatów będzie obejmował część teoretyczną wprowadzającą w prosty i przystępny sposób podstawowe zagadnienia związane z chorobami układu krążenia i ich profilaktyką oraz część praktyczną wyposażającą uczestników warsztatów w praktyczne umiejętności (pomiar ciśnienia, obliczanie BMI, wykonywanie ćwiczeń fizycznych, techniki relaksacyjne, pomiar tętna spoczynkowego) i instrumenty pomagające zastosować zdobytą wiedzę w codziennym życiu.

Zajęcia poprowadzi: dr nauk biol. Andrzej Fiertak

Zajęcia w formie tradycyjnej będą odbywać się w siedzibach klubów, z zachowaniem obowiązujących zasad epidemicznych,  w mniejszych grupach (do 12 osób) i będą trwały 1,5 godziny.

Równolegle zapraszamy do indywidualnych zgłoszeń Seniorów do zajęć zdalnych,  które będą się odbywać na platformie Google Meets (wystarczy kliknąć link, aby się zalogować). Terminy poszczególnych zajęć on-line zostaną ustalone z zainteresowaną grupą. Zapraszamy do rejestracji: https://forms.gle/CDZMCiBmG3rm3edJ7

Więcej informacji oraz zapisy:  tel.: 510-177-959, e-mail: biuro@aktywnaedukacja.pl

 

 

Jak dbać o serce? Wznawiamy warsztaty dla Seniorów

heart-4885310_1920

Zapraszamy Seniorów z powiatu krakowskiego i myślenickiego do udziału w bezpłatnych projektach profilaktyki zdrowotnej pt. „Jak dbać o serce?”. Cykl czterech warsztatów finansowany jest odpowiednio dla miejsca zamieszkania seniorów ze środków: Powiatu Krakowskiego oraz Powiatu Myślenickiego.

Moduły tematyczne poszczególnych warsztatów:

1. Kiedy serce zawodzi? Mechanizmy powstawania chorób układu krążenia, objawy i najczęściej występujące choroby. Jak badać serce, sposoby diagnozowania chorób układu krążenia.
2. Dieta dla serca. Podstawy prawidłowego żywienia dla osób znajdujących się w grupach wysokiego ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia.
3. Ruch — warunek zdrowego serca. Rola aktywności fizycznej w profilaktyce chorób układu krążenia, przykłady ćwiczeń odpowiednich dla osób starszych.
4. Śmiech to zdrowie — zwalczanie stresu, lęków. Metody radzenia sobie z  stresem, sytuacjami problemowymi, rozwiązywania konfliktów, techniki relaksacyjne Jakobsena.

Każdy z zaplanowanych warsztatów obejmował będzie część teoretyczną wprowadzającą w prosty i przystępny sposób podstawowe zagadnienia związane z chorobami u kładu krążenia i ich profilaktyką oraz część praktyczną wyposażającą uczestników warsztatów w praktyczne umiejętności (pomiar ciśnienia, obliczanie BMI, wykonywanie ćwiczeń fizycznych, techniki relaksacyjne, pomiar tętna spoczynkowego) i instrumenty pomagające zastosować zdobytą wiedzę w codziennym życiu.

Zajęcia poprowadzi: dr nauk biol. Andrzej Fiertak

Zajęcia w formie tradycyjnej, z zachowaniem obowiązujących zasad epidemicznych,  w mniejszych grupach będą się odbywać w ustalonych z organizatorami bezpiecznych salach. Zapraszamy do zgłaszania się całych grup np. zrzeszonych w klubach seniora.

Równolegle odbywać się będą zajęcia w formie on-line na platformie Google Meets (wystarczy kliknąć link, aby dołączyć do zajęć). Do tej formy spotkań zapraszamy seniorów z Powiatu Krakowskiego.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na przełom czerwca i lipca.

Więcej informacji oraz zapisy: tel.: 510-177-959, e-mail: biuro@aktywnaedukacja.pl

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA – ODPADY – OFERTA WARSZTATÓW

JAK UNIKAĆ ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH . MALUJEMY WŁASNE TORBY NA ZAKUPY

GRUPA DOCELOWA: dzieci w wieku przedszkolnym – 5, 6 lat (grupa min. 20 osób.)

KOSZT: 20 zł na osobę (Cena obejmuje prowadzenie zajęć oraz materiały dydaktyczne, w tym torbę płócienną dla każdego uczestnika zajęć).

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 60 minut.

Opis warsztatów: Interaktywne warsztaty składają się z części merytorycznej – angażującej pogadanki z wykorzystaniem bogatych materiałów dydaktycznych i prezentacji multimedialnej oraz części artystycznej, w której dzieci według własnego pomysłu malują płócienne torby na zakupy. Każde dziecko otrzymuje torbę do wykorzystania w domu.

Dzieci podczas zajęć:

 • Poznają różnorodne przedmioty i odpady z tworzyw sztucznych i ich właściwości
 • Dowiedzą się, jak odpady z tworzyw sztucznych wpływają na zdrowie i środowisko naturalne
 •  Zastanowią się, jak unikać odpadów z tworzyw sztucznych
 • Dowiedzą się, jak postępować z odpadami z tworzyw sztucznych – zasada 3 R
 • Poznają recykling i produkty recyklingu tworzyw sztucznych
 • Zastanowią się, w jaki sposób własnoręcznie zamienić odpady w użyteczne produkty
 • Pomalują płócienne torby na zakupy

Materiały dydaktyczne: odpady z tworzyw sztucznych, produkty z recyklingu tworzyw sztucznych (polar, kanister) produkty stworzone z odpadów (up-cykling) (woreczki na warzywa z firanki, zabawka wykonana z odpadów), produkty (wielokrotnego użytku) dzięki którym minimalizujemy ilość odpadów (bidon, torby materiałowe na zakupy), specjalistyczne farby do tkanin, torby płócienne (dla każdego uczestnika).

Prowadzący: mgr biologii, ochrony środowiska specjalizujący się w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

Więcej informacji: biuro@aktywnaedukacja.org.pl, tel. 510-177-959

Zapraszamy do kontaktu!

Rozwijanie wiedzy i wrażliwości ekologicznej / Nauka przez zabawę / Zajęcia kreatywne

torby2   TORBY7

ODPADaMY w Dębnie

Dębno4 Dębno1 Dębno8

Uczniowie starszych klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie wzięli udział w ostatnich już warsztatach pt. „ODPADaMY”, podczas których dokonali wyborów konsumenckich przyjaznych dla środowiska, opracowali porady „zero waste” i posegregowali prawdziwe odpady.

Podczas aktywizujących ćwiczeń młodzież zwróciła uwagę na problem:

 • ilości odpadów komunalnych i konieczności ograniczenia ich w życiu codziennym
 • nawyków konsumenckich i używania jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych
 • segregacji i recyklingu odpadów
 • odpadów problemowych typu: baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lekarstwa
 • zagospodarowania odpadów

Gratulujemy uczniom aktywności.

Dziękujemy pani Wicedyrektor Bernadecie Lipińskiej za doskonałą organizację zajęć w szkole.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego

Dębno3 Dębno2

Dębno5  Dębno  Dębno6

Logo-Małopolska-V-RGB

Warsztaty ODPADaMY w Wojakowej

Wojakowa3 Wojakowa5 Wojakowa6

W warsztatach „ODPADaMY” realizowanych przy wsparciu Województwa Małopolskiego wzięli udział uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojakowej.

Młodzież aktywnie opracowywała porady „zero waste”, czyli dotyczące ograniczania ilości odpadów na co dzień, segregowała odpady, a także uszyła własne „woreczki” wielokrotnego użycia na warzywa i owoce.

Dziękujemy pani Dyrektor Jolancie Ziębie za zaproszenie do szkoły i dobą atmosferę na warsztatach!

wojakowa1 Wojakowa Wojakowa 9

Wojakowa4 Wojakowa7 Wojakowa 8