Jak dbać o serce?

1

Zapraszamy Kluby Seniora z Powiatu Krakowskiego do udziału w projekcie „Ruch w stronę serca”, w ramach którego zaplanowaliśmy cykl warsztatów z zakresu  profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Zajęcia odbywać się będą w okresie od września do listopada i są bezpłatne. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Moduły tematyczne warsztatów:

  1. Kiedy serce zawodzi. Mechanizmy powstawania chorób układu krążenia, objawy i najczęściej występujące choroby. Jak badać serce, sposoby diagnozowania chorób układu krążenia.
  2. Dieta dla serca. Podstawy prawidłowego żywienia dla osób znajdujących się w grupach wysokiego ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia.
  3. Ruch — warunek zdrowego serca. Rola aktywności fizycznej w profilaktyce chorób układu krążenia.
  4. Śmiech to zdrowie — zwalczanie stresu, lęków. Metody radzenia sobie ze stresem, sytuacjami problemowymi, rozwiązywania konfliktów, techniki relaksacyjne Jakobsena.

Więcej informacji można uzyskać drogą mailową: biuro@aktywnaedukacja.org.pl lub telefonicznie: 510-177-959

Zapraszamy do kontaktu!

Starostwo Powiatowe w Krakowie

ODPADaMY

 

recycle-57136_1920Już we wrześniu rusza nasz program edukacyjny dla młodzieży szkół powiatu brzeskiego pod nazwą ODPADaMY, który będzie realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

Podczas interaktywnych warsztatów młodzież zastanowi się nad problemami środowiskowymi, m in. klimatycznymi oraz społecznymi związanymi z odpadami.  Poszerzy wiedzę na temat segregacji, zagospodarowania  i recyklingu odpadów oraz przede wszystkim dowie się jak zminimalizować ich ilość i sprostać wyzwaniu „ZERO WASTE”?

W praktyce:

  • opracujemy porady „zero waste”,
  • uszyjemy własne, wielokrotnego użycia opakowania na owoce i warzywa,
  • „dokonamy” zakupów w  sklepiku  zgodnie z zasadami minimalizacji, przydatności do recyklingu oraz wpływu opakowań na środowisko,
  • posegregujemy prawdziwe odpady.

malopolska-logo

 

Warsztaty dla młodzieży pt. „Dobry Ruch”

warsztaty dla nastolatków

Zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Dobry Ruch”.

Proponowane zajęcia, to cykl – dwu-godzinnych warsztatów na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, wraz z praktycznymi zajęciami pomiaru i analizy wydolności fizycznej, BMI oraz tkanki tłuszczowej, jak również treningiem motywacji dla grup młodzieży ze szkół podstawowych powiatu brzeskiego. Aktywizujące zajęcia opracowali specjaliści biologii oraz fizjoterapii Fundacji,  a współfinansuje je Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Zgłoszenia grup przyjmujemy drogą elektroniczną: biuro@aktywnaedukacja.org.pl

logo-powiat-brzeski

 

 

Warsztaty Ruch=Zdrowie! w Maszkienicach i Szczurowej

W Zespole Szkół w Szczurowej oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicach odbyły się warsztaty pn.”Ruch=Zdrowie!” współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku. W zajęciach wzięły udział 43 osoby.

Jakie korzyści niesie z sobą regularna aktywność fizyczna?
Jakie jej formy, intensywność oraz zakres czasowy są rekomendowane dla dzieci i młodzieży (piramida aktywności fizycznej)?
Co to jest BMI i jak je wyznaczyć?
Co to jest wydolność fizyczna i jak ją prosto zbadać (test Ruffiera)?
Jaka jest nasza wydolność?
Dlaczego nie ćwiczymy regularnie?

To tylko niektóre zagadnienia z jakimi zmierzyła się aktywna młodzież na warsztatach.

Serdecznie dziękujemy pani Jolancie Bach za zaproszenie Fundacji do placówek oraz sprawną organizację warsztatów.

IMG_20181017_132210IMG_20181017_115510

Warsztaty w Uszwi i Lewniowej!

W Lewniowej i Uszwi odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży z Gminy Gnojnik pn.”Ruch=Zdrowie!” współfinansowane ze środków Powiatu Brzeskiego. Cykliczne spotkania odbywały się w świetlicach wiejskich. W warsztatach wzięło udział w sumie 42 uczestników.

Młodzież miała okazję dowiedzieć się  jakie korzyści niesie z sobą regularna aktywność fizyczna, jakie jej formy, intensywność oraz zakres czasowy są rekomendowane dla dzieci i młodzieży (piramida aktywności fizycznej), co to jest BMI i jak je wyznaczyć, co to jest wydolność fizyczna i jak ją prosto zbadać (test Ruffiera).

Większość uczestników wzięła także udział w zajęciach ruchowych, których nie mogło zabraknąć w projekcie na temat ruchu.

Serdecznie dziękujemy Centrum Kultury w Gnojniku za udostępnienie świetlic wiejskich.

Paniom animatorkom Lucynie Wnęk i Bogumile Sacha oraz panu sołtysowi Arturowi Seniukowi dziękujemy za kolejną owocną współpracę oraz pomoc w organizacji zajęć.

Gratulujemy uczestnikom aktywności na warsztatach!

 

Rusza projekt „Ruch = zdrowie!”

 

obrazeksport1

Zapraszamy młodzież powiatu brzeskiego do udziału w warsztatach pn. „Ruch = zdrowie!”

Cykliczne zajęcia będą dotyczyć wpływu aktywności fizycznej na rozwój psychofizyczny młodzieży oraz profilaktykę chorób cywilizacyjnych.
W projekcie może wziąć udział młodzież klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu brzeskiego.

Celem projektu jest wzrost aktywności fizycznej oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw młodzieży powiatu brzeskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku.

logo-powiat-brzeski

„Gra z rakiem”- warsztaty dotyczące profilaktyki nowotworów dla mieszkańców powiatu brzeskiego

5

Nowotwory dotykają nas i naszych bliskich. Musimy wiedzieć skąd się biorą i jak postępować, by zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Jeśli jednak się pojawią, trzeba wiedzieć jakie są metody ich leczenia…

W Porąbce Uszewskiej oraz w Zawadzie Uszewskiej odbył się cykl interaktywnych warsztatów dotyczący profilaktyki chorób nowotworowych. Uczestnicy  poznali przyczyny i mechanizmy powstawania chorób nowotworowych, metody ich diagnozowania i leczenia oraz sposoby radzenia sobie z nimi na co dzień. Wśród zagadnień dużą uwagę zwrócono także na podstawy prawidłowego żywienia, pokarmy i sposoby przygotowywania posiłków, których należy unikać oraz rolę aktywności fizycznej w profilaktyce chorób nowotworowych.

Zajęcia dofinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku.

1

Zawada 3

Zawada 1

 

Konkurs dla uczestników gry „Aktywny obywatel w gminie”!

Serdecznie zapraszamy  do udziału w konkursie „Działaj w swojej miejscowości!”tlum-z-rekami

Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać aktywność obywatelską do której warto przekonać młodzież  (np. udział w Młodzieżowej Radzie Gminy, w konsultacjach społecznych, zebraniach wiejskich, działalność w samorządzie szkolnym, organizacji pozarządowej, wolontariat) i stworzyć pracę konkursową (dowolna forma wizualna), przekonującą do tej działalności, promującą tę działalność.
Więcej informacji na stronie internetowej projektu http://www.aktywniobywatele.org/konkurs/zasady/

Aktywni obywatele w powiecie brzeskim

logo fio na www 

Zapraszamy mieszkańców powiatu brzeskiego do udziału w projekcie „Aktywni obywatele w powiecie brzeskim”, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest wzmocnienie dialogu publicznego oraz poprawa mechanizmów partycypacji społecznej.

W ramach projektu można wziąć udział w tzw. „warsztatach przyszłościowych” skierowanych szczególnie do członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz lokalnych liderów. Program warsztatów zakłada wypracowanie elementów strategi rozwoju miejscowości, które następnie zostaną przekazane do właściwych jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy dokonując diagnozy potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców swoich gmin, dostrzegą obszary, w których warto podjąć działania obywatelskie.

Dla młodzieży szkolnej (szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne) przygotowaliśmy grę strategiczną/planszową z nagrodami pn. „Aktywny obywatel w gminie”. Podczas 4 rund gry uczniowie:
1 Odkryją i wzmocnią kompetencje społeczne
2. Wykształcą kompetencje obywatelskie
3. Zdiagnozują potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców wspólnot lokalnych.
4. Zapoznają się z zasadami konsultacji społecznych.
W ramach gry przewidziano dodatkowe aktywności dla uczniów, powiązane z tematem rund. Zadania przybiorą atrakcyjną dla młodzieży formę i wymagały będą praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności. Przykładowo przewiduje się nakręcenie filmu oraz stworzenie plakatu promującego aktywność społeczną w gminie. Prace uczniów wezmą udział w konkursie, a najlepsze zostaną nagrodzone!

Planujemy także wydanie broszury edukacyjnej, dotyczące narzędzi partycypacji społecznej, w tym procesu informacyjno-edukacyjnego, jego etapów, uwarunkowań i znaczenia dla kształtowania postaw demokratycznych.

Zapraszamy do wspólnych działań wzmacniających dialog społeczny i obywatelski!