W ramach programu Urzędu Miejskiego „Brzesko-czysta gmina”, w szkołach podstawowych Gminy zrealizowaliśmy 26 warsztatów dotyczących ochrony powietrza pt. „Spalamy i oddychamy”.

Młodzież poznała przyczyny zanieczyszczeń powietrza, zjawisko smogu, zapoznała się z problemem wpływu zanieczyszczeń na środowisko naturalne i zdrowie.

Dużym zaskoczeniem dla uczestników zajęć był wygląd filtra z domowego oczyszczacza powietrza, który pracował przez jeden sezon jesienno-zimowy w Krakowie.

Na zakończenie zajęć uczniowie korzystali z bezpłatnej aplikacji do monitoringu powietrza, z której dowiedzieli się jaka jest jakość powietrza podczas zajęć w Brzesku.

Dziękujemy Wydziałowi Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzesku za zaproszenie do współpracy!

Edukacja ekologiczna w Brzesku!