www3na www 2

W ramach projektu „Seniorzy Współdecydują – partycypacja społeczna w gminach Dębno, Gnojnik i Borzęcin” Seniorzy Porąbki Uszewskiej i Uszwi rozegrali pierwszą rundę gry „Głos seniora w gminie”.  Z  zaangażowaniem  debatowali nad aktywnością społeczną, potrzebą zrzeszania się oraz potencjałem seniorów w gminie, trenowali umiejętności komunikacyjne i kreatywne myślenie potrzebne w realizacji programów angażujących Seniorów.  Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w zajęciach!

vjGUQMeU6N--V9K6quA48jMCpbFj0hy_w9h0khm30EA,eHmvAN7HOP0R9OOMmexq5H_-qosRTBX5w8F0zsTZGqcYwDOJUVADNj0bDNTybWc6HvZUtdhUSxFJHnT081zt5Y,iERLzl5MxZwqABX76Mp1MLReqvtFPJ3V8jLe9AZxJek

GŁOS SENIORA W GMINIE