Aż 361 uczniów z Gminy Mogilany wzięło udział w ekologicznych warsztatach pt. „Mniej plastiku!”, które odbywały się w szkołach podstawowych w okresie od kwietnia do czerwca 2023 r.

Do projektu przystąpiły placówki:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju,
Szkoła Podstawowa im. J. Nowina Konopki w Mogilanach,
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Libertowie,
Szkoła Podstawowa im M. Konopnickiej w Konarach,
Szkoła Podstawowa im. św. Faustyny Kowalskiej we Włosani,
Szkoła Podstawowa im. O. Kolberga w Bukowie.

Podczas dwugodzinnych warsztatów młodzież dyskutowała na temat wpływu tworzyw sztucznych na zdrowie i środowisko oraz zastanawiała się nad sposobami ograniczania ich ilości.

Największą atrakcją zajęć była część ćwiczeniowa podczas, której uczniowie analizowali znaki ekologiczne i skład opakowań popularnych produktów. W grupach dokonywali pro środowiskowych wyborów konsumenckich, a następnie prezentowali je na forum. Aktywnie także uczestniczyli w pokazie wykonania woskowijki (owijki wielokrotnego użycia do kanapek).

Zajęcia przeprowadziła specjalistka edukacji ekologicznej – mgr ochrony środowiska UJ Marta Tarabuła-Fiertak.

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Gminy Mogilany.

Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji:

Projekt „Mniej plastiku!” zakończony!