logo

Około 460 mieszkańców gmin wiejskich powiatu brzeskiego oraz powiatów sąsiadujących wzięło udział w projekcie „Pięć kroków do zdrowego serca – warsztaty dla seniorów”. Realizowany od października 2012 roku do kwietnia 2013 roku projekt był współfinansowany przez: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (ASOS).  W ramach projektu zrekrutowano 20 grup z następujących gmin: Dębno, Gnojnik, Zakliczyn, Szczurowa, Brzesko, Borzęcin i Czchów. Dla każdej z grup zorganizowano cykl zajęć składających się z 5 bloków tematycznych dotyczących profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Łącznie przeprowadzono 100 warsztatów. Liczebność poszczególnych grup wahała się od 18 do 32 osób.

W każdej miejscowości, biorącej udział w projekcie, przeprowadzono cykl 5 warsztatów dotyczących tematyki chorób układu krążenia, ich powstawania i profilaktyki. Zajęcia skierowane były do osób w wieku powyżej 60 roku życia. Uczestnicy spotkań zdobyli nie tylko wiedzę w zakresie najczęściej występujących chorób układu krążenia, mechanizmów ich powstawania, objawów i czynników chorobotwórczych, ale  i szereg praktycznych umiejętności, pozwalających zapobiegać powstawaniu i rozwojowi tych chorób. Tematykę zajęć wzbogacono o zasady prawidłowego odżywiania, rolę aktywności fizycznej oraz metody radzenia sobie ze stresem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zarówno zajęcia dotyczące niepokojących objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz badań, jakie można i należy wykonać, jak i te, na których uczestnicy samodzielnie przygotowywali zdrowe posiłki, wykonywali proste ćwiczenia fizyczne oraz zapoznawali się z technikami relaksacyjnymi, pozwalającymi zredukować poziom stresu.

Każdemu z pięciu tematów towarzyszyła kolorowa broszura tematyczna, odpowiadająca tematyce warsztatów i dostosowana do potrzeb i możliwości odbiorców. Organizatorzy przygotowali 5000 broszur, z których część rozdano na warsztatach, a pozostałe pozostawiono w miejscach, w których odbywały się zajęcia – do rozdania wśród lokalnej ludności. Broszury zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników warsztatów, zarówno pod względem treści, jak i formy.

Przeprowadzono ewaluację projektu. Wiedzę uczestników warsztatów zbadano za pomocą testów ewaluacyjnych – poziom poprawnych odpowiedzi przekroczył 90%, co oznacza, że projekt zakończył się sukcesem, a jego uczestnicy znają nie tylko zestaw charakterystycznych objawów chorób sercowo-naczyniowych, ich charakterystykę i sposoby profilaktyki, ale również zasady zdrowego żywienia, rodzaje sprzyjającej sercu aktywności fizycznej oraz wiedzą, jak stosować techniki relaksacyjne.

Niezwykle ważnym aspektem projektu, zauważonym i docenionym przez uczestników, było stworzenie platformy dla spotkań i wymiany doświadczeń dla mieszkańców objętych projektem gmin, a w konsekwencji umacnianie wspólnot lokalnych i pogłębianie więzi społecznych w lokalnych społecznościach.

5 czerwca, w Bibliotece Gminnej w Porąbce Uszewskiej, odbyło się spotkanie podsumowujące projekt oraz przygotowujące lokalnych liderów do dalszej pracy z miejscową ludnością. W spotkaniu wzięło udział około 30 osób ze wszystkich gmin objętych projektem. Uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie ocenili zrealizowany przez Fundację projekt oraz potwierdzili potrzebę podejmowania podobnych działań w przyszłości. Wielu z nich deklarowało również chęć uczestnictwa w kolejnych inicjatywach podejmowanych przez Fundację.

Broszury edukacyjne w wersji elektronicznej do pobrania:

  1. Kiedy serce zawodzi
  2. Czego nie lubi serce i jak je badać
  3. Dieta dla serca
  4. Ruch – warunek zdrowego serca
  5. Śmiech to zdrowie – zwalczanie stresu

blog1