200_pr11   200_pr04  200_pr01

Czy przed rakiem można się uchronić? Debaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego.

Projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia.

Wśród przyczyn chorób nowotworowych można wyróżnić szereg czynników indukujących powstawanie niekorzystnych zmian w organizmie człowieka takich jak zła dieta, niewystarczająca aktywność fizyczna, nałogi, możliwe do zwalczenia zakażenia. Nowotwory, którym możemy zapobiec, to również te, które występują w populacji najczęściej: rak płuc, jelita grubego, żołądka.

Adresatami zadania publicznego są młodzież i dorośli uczący się w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego. Projekt skierowano do grupy, która jest kluczowa z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej, w tym nowotworowej. Czas, jaki choroby nowotworowe potrzebują na rozwój, to często dziesięciolecia. Zatem nasze skłonności genetyczne (na co nie mamy wpływu) i styl życia (który można modyfikować) już we wczesnej młodości mogą zapoczątkować procesy skutkujące w późniejszym wieku rakiem. Osoby stojące na progu dorosłości i dorosłe do 30. roku życia mają największe szanse na trwale zmienić swoją postawę i styl życia tak, aby skutecznie zapobiegać nowotworom wynikającym ze złej diety, z braku ruchu oraz nałogów. Młode osoby, jak pokazują badania, są otwarte na zmiany postaw, dlatego edukacja, szczególnie ta prowadzona metodami aktywizującymi, ma sens.

Celem zadania publicznego jest wzrost wiedzy oraz kształtowanie postaw uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych. Cel ten bezpośrednio wynika z Narodowego Programu Zdrowia, Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych i Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia, w którym sprawy profilaktyki sformułowano w odrębnym celu strategicznym. Warsztaty skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, będą obejmowały pracę w małych grupach, przygotowanie oraz prowadzenie debat.

Program warsztatów:

Moduł I

  1. Rak, czy tak? Co to jest nowotwór? Co odróżnia nowotwory łagodne od złośliwych, pierwotne od wtórnych?
  1. Kim jesteś raku. Jak wygląda statystyka występowania nowotworów? Które nowotwory są szczególnie niebezpieczne? Jak długo rozwija się nowotwór? Jak się badać i kiedy?
  1. Kolega wirus i koleżanka bakteria. Czy infekcje bakteryjne i wirusowe mogą się przyczynić do powstania nowotworów? Czy niska odporność zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu?

Moduł II

  1. Jaki ojciec, taki syn. Czy geny mają wpływ na występowanie nowotworów? Które nowotwory są w głównej mierze uwarunkowane genetycznie?
  1. Karmienie raka. Czy sposób odżywiania się i rodzaj przyjmowanych pokarmów mogą powstrzymać raka? Jak może wyglądać dieta antynowotworowa? Czy ludzie otyli są szczególnie narażeni na wystąpienie chorób nowotworowych?
  1. Uciekaj raku. Czy aktywność fizyczna w znaczący sposób może zmniejszyć ryzyko wystąpienia nowotworu?
  1. Czy raczysz zapalić? Jakie używki mogą spowodować raka? Na jakie nowotwory najczęściej chorują palacze? Czy nikotyna może przyspieszyć rozwój raka?

Każdy z modułów podsumowuje krótka prezentacja multimedialna.

Ewaluacja:
W każdej grupie warsztatowej przeprowadza się ankietę ewaluacyjną, dzięki której monitorowane są efekty szkolenia.