Zanieczyszczenia powietrza to nie tylko tlenki siarki czy azotu, ale przede wszystkim pyły zawieszone PM 2,5 i PM10 oraz 150 związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczy benzo(a)piren.

Stężenie zanieczyszczeń na obszarze Małopolski i Śląska w sezonie zimowym wielokrotnie przekracza normy.

Jakie zagrożenia dla środowiska i zdrowia niesie SMOG?

Jak znaleźć równowagę pomiędzy potrzebą ciepła w domu, a życiem i zdrowiem zarówno obecnych mieszkańców Małopolski, jak i przyszłych pokoleń?

Spróbujemy się zastanowić nad tymi pytaniami i znaleźć na nie odpowiedzi podczas warsztatów dla uczniów starszych klas szkół podstawowych Gminy Krzeszowice pt. „SMOG – dlaczego taki groźny?”

Podczas interaktywnych zajęć uczniowie będą także odgrywać scenki pokazujące rozchodzenie się zanieczyszczeń pyłowych w drogach oddechowych i powstawanie Obturacyjnej Choroby Płuc, nauczą się obsługi bezpłatnej aplikacji do monitoringu powietrza, otrzymają informacje na temat programu „Czyste Powietrze”.

Warsztaty przeprowadzi specjalista ochrony środowiska i edukacji ekologicznej: Marta Tarabuła-Fiertak.

Zapraszamy szkoły podstawowe Gminy Krzeszowice do udziału w projekcie. Więcej informacji można uzyskać drogą mailową: biuro@aktywnaedukacja.org.pl oraz telefoniczną: 510-177-959.

herb Gminy Krzeszowice

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice.

SMOG – dlaczego taki groźny?