Polecamy projekt POLtwór – kreatywną formę recyklingu!

Celem inicjatywy POLtwór jest zwrócenie uwagi na globalny problem, jakim jest nadmiar produkowanych śmieci w naszych gospodarstwach domowych. Cel ten realizowany jest poprzez przywracanie odpadom rangi surowca, z którego tworzona jest sztuka użytkowa oraz autorski dizajn.

Więcej na www.poltwor.com

Unknown

Wspieramy projekt POLTwór!