Gospodarka o obiegu zamkniętym – co to takiego?

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym programie edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych Małopolski dotyczącym problemu odpadów komunalnych.

Dwugodzinne warsztaty poruszają problem ilości odpadów, ich wpływu na środowisko oraz propagują metody zapobiegające powstawaniu odpadów (zero waste), zwłaszcza z tworzyw sztucznych. Problem odpadów komunalnych rozpatrywany jest także w szerszym kontekście: konieczności ograniczania zużycia zasobów środowiska, energii oraz emisji CO2, czyli działań będących elementami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zajęcia składają się z dwóch części: prezentacji multimedialnej połączonej z dyskusją oraz ćwiczeń. Obie części oparto o autorskie scenariusze zajęć w których wykorzystano metody aktywizujące, między innymi metodę symulacji. Uczestnicy zrobią zakupy w „sklepiku” z prawdziwymi produktami (zajęcia w grupach), opracują porady zero-waste oraz wezmą udział w pokazie tworzenia woskowijki.

Warsztaty są przeznaczone dla około 20-osobowych grup uczniów klas 4-8. Mają charakter stacjonarny i odbywają się w szkołach zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa epidemicznego.

Zajęcia prowadzą: dr nauk biologicznych Andrzej Fiertak, mgr ochrony środowiska Marta Tarabuła-Fiertak.

Zgłoszenia: biuro@aktywnaedukacja.org.pl, tel. 510-177-959

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
„Zero waste! Warsztaty dla dzieci i młodzieży”