Zapraszamy do udziału w programie „Zero waste – warsztaty dla dzieci i młodzieży”.

W ramach projektu odbędą się 2 – godzinne zajęcia stacjonarne lub on-line dla grup uczniów kl. 4-7 szkół podstawowych, na temat wpływu odpadów na środowisko oraz w zakresie minimalizowania wytwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

Podczas zajęć uczestnicy:

✔dowiedzą się, co to jest pacyficzna wyspa śmieci i jak tworzywa sztuczne wpływają na zdrowie i środowisko naturalne,

✔poznają zalety i wady recyklingu poszczególnych materiałów,

✔ nauczą się rozpoznawać znaki ekologiczne i poznają zasady konsumenckie sprzyjające minimalizacji wytwarzania odpadów,

✔zaplanują zakupy w duchu „zero waste”,

✔uszyją własne opakowania, tzw. woreczki na warzywa i owoce ze starych firanek, czyli poznają metodę zastępowania plastiku materiałem wielokrotnego użycia.

Zajęcia on-line lub stacjonarne poprowadzą specjaliści Fundacji: Marta Tarabuła-Fiertak, Andrzej Fiertak

Zapraszamy szkoły do zgłaszania grup/klas do udziału w zajęciach: biuro@aktywnaedukacja.org.pl, tel. 510-177-959

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina.

Zero waste – warsztaty dla dzieci i młodzieży