Serdecznie zapraszamy  do udziału w konkursie „Działaj w swojej miejscowości!”tlum-z-rekami

Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać aktywność obywatelską do której warto przekonać młodzież  (np. udział w Młodzieżowej Radzie Gminy, w konsultacjach społecznych, zebraniach wiejskich, działalność w samorządzie szkolnym, organizacji pozarządowej, wolontariat) i stworzyć pracę konkursową (dowolna forma wizualna), przekonującą do tej działalności, promującą tę działalność.
Więcej informacji na stronie internetowej projektu http://www.aktywniobywatele.org/konkurs/zasady/

Konkurs dla uczestników gry „Aktywny obywatel w gminie”!