Edukacja ekologiczna w Brzesku!

W ramach programu Urzędu Miejskiego „Brzesko-czysta gmina”, w szkołach podstawowych Gminy zrealizowaliśmy 26 warsztatów dotyczących ochrony powietrza pt. „Spalamy i oddychamy”. Młodzież poznała przyczyny zanieczyszczeń powietrza, zjawisko smogu, zapoznała się z problemem wpływu zanieczyszczeń na środowisko naturalne i zdrowie. Dużym…