Polecamy projekt Akademia Odpadowa!

Polecamy projekt Stowarzyszenia Ekopsychologia „Akademia  Odpadowa” www.akademiaodpadowa.pl dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   „Akademia Odpadowa” ma na celu kompleksową edukację, budowanie postaw i podniesienie świadomości ekologicznej, w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, zarówno dzieci i młodzieży, jaki i dorosłych odbiorców w…