logo fio na www 

Zapraszamy mieszkańców powiatu brzeskiego do udziału w projekcie „Aktywni obywatele w powiecie brzeskim”, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest wzmocnienie dialogu publicznego oraz poprawa mechanizmów partycypacji społecznej.

W ramach projektu można wziąć udział w tzw. „warsztatach przyszłościowych” skierowanych szczególnie do członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz lokalnych liderów. Program warsztatów zakłada wypracowanie elementów strategi rozwoju miejscowości, które następnie zostaną przekazane do właściwych jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy dokonując diagnozy potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców swoich gmin, dostrzegą obszary, w których warto podjąć działania obywatelskie.

Dla młodzieży szkolnej (szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne) przygotowaliśmy grę strategiczną/planszową z nagrodami pn. „Aktywny obywatel w gminie”. Podczas 4 rund gry uczniowie:
1 Odkryją i wzmocnią kompetencje społeczne
2. Wykształcą kompetencje obywatelskie
3. Zdiagnozują potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców wspólnot lokalnych.
4. Zapoznają się z zasadami konsultacji społecznych.
W ramach gry przewidziano dodatkowe aktywności dla uczniów, powiązane z tematem rund. Zadania przybiorą atrakcyjną dla młodzieży formę i wymagały będą praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności. Przykładowo przewiduje się nakręcenie filmu oraz stworzenie plakatu promującego aktywność społeczną w gminie. Prace uczniów wezmą udział w konkursie, a najlepsze zostaną nagrodzone!

Planujemy także wydanie broszury edukacyjnej, dotyczące narzędzi partycypacji społecznej, w tym procesu informacyjno-edukacyjnego, jego etapów, uwarunkowań i znaczenia dla kształtowania postaw demokratycznych.

Zapraszamy do wspólnych działań wzmacniających dialog społeczny i obywatelski!

Aktywni obywatele w powiecie brzeskim