Warsztaty ekologiczne pt. „Spalamy i oddychamy”

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na środowisko naturalne i zdrowie

Grupa odbiorcza: dzieci i młodzież szkoły podstawowej (kl. 5-8)

Czas trwania: jedna jednostka lekcyjna

Program warsztatów:

  1. Wprowadzenie.

Dyskusja moderowana na temat tego, jak uczniowie widzą swoje najbliższe otoczenie, czy jest ono zanieczyszczone (np. dymem, spalinami itd.).

2. Prezentacja multimedialna połączona z dyskusją.

  • zjawisko smogu i jego przyczyny (jak powstaje i jego skład),
  • jakość powietrza w Polsce,
  • źródła zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na środowisko naturalne i klimat,
  • wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie,
  • sposoby zapobiegania niskiej emisji.

3. Ćwiczenia i pokazy

  • Rozpuszczanie zanieczyszczeń ze zużytego filtra do oczyszczacza powietrza.
  • Zabawa ruchowa – zanieczyszczenia pyłowe w drogach oddechowych.
  • Nauka obsługi i wykorzystanie bezpłatnej aplikacji do monitoringu powietrza.

4. Utrwalenie wiadomości i ewaluacja warsztatów w formie quizu on-line.

Prowadzenie warsztatów:

dr nauk biologicznych Andrzej Fiertak
mgr ochrony środowiska Marta Tarabuła-Fiertak