Oferta obejmuje opracowanie i realizację programu kompleksowych lub wybranych działań edukacyjnych skierowanych do kluczowych grup odbiorców w zakresie postępowania z wyrobami azbestowymi oraz w obszarze identyfikacji zagrożeń zdrowotnych, jakie stwarza azbest.

Elementy programu edukacyjnego:

  1. Opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i spotkań dla kilku grup odbiorców m in. dla młodzieży szkolnej, nauczycieli, mieszkańców zabudowy jednorodzinnej.
  2. Opracowanie merytoryczne, graficzne i wydruk plansz edukacyjnych oraz ulotek informacyjnych.
  3. Opracowanie oraz publikacja materiałów prasowych (artykuły, notki prasowe).

Zrealizowane programy edukacyjne:

„Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego”
Program zrealizowany we współpracy z Stowarzyszeniem Ekopsychologia współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i pod patronatem Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

KIELCE
Program obejmował przeprowadzenie dwugodzinnych warsztatów dla młodzieży realizowanych w szkołach z użyciem makiet domków zawierających wyroby azbestowe, spotkania z mieszkańcami, opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych  – zlecenie Urzędu Miejskiego w Kielcach.

Materiały informacyjno-edukacyjne:

  1. ulotka informacyjna
  2. PLANSZA EDUKACYJNA B1
  3. Publikacja książkowa wraz z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli  – „Uważaj na azbest – zestaw edukacyjny”. Plik do pobrania: Uważaj na azbest

ulotkaazbest