AZBEST – STOP – to program edukacyjny obejmujący kompleksowe działania edukacyjne w zakresie postępowania z wyrobami azbestowymi oraz w obszarze identyfikacji zagrożeń zdrowotnych, jakie stwarza azbest.

W ramach programu oferujemy:

  1. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kilku grup odbiorców.
  2. Przygotowanie i wydruk plansz edukacyjnych oraz ulotek informacyjnych.
  3. Opracowanie oraz publikację materiałów prasowych (artykuły, notki prasowe).

ulotkaazbest