AZBEST – STOP

Program obejmujący kompleksowe działania edukacyjne skierowane do kluczowych grup odbiorców w zakresie postępowania z wyrobami azbestowymi oraz w obszarze identyfikacji zagrożeń zdrowotnych, jakie stwarza azbest.

W ramach programu oferujemy:

  1. Przeprowadzenie cyklu szkoleń i spotkań dla kilku grup odbiorców m in. dla młodzieży szkolnej, nauczycieli, mieszkańców zabudowy jednorodzinnej.
  2. Opracowanie merytoryczne, graficzne i wydruk plansz edukacyjnych oraz ulotek informacyjnych.
  3. Opracowanie oraz publikację materiałów prasowych (artykuły, notki prasowe).

ulotkaazbest