Szkolenie dla dzieci i młodzieży
Natura 2000 na wyciągnięcie ręki w Krakowie i okolicy

Natura 2000 na wyciągnięcie ręki to warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Są one ściśle związane z lokalnymi obszarami, nowo wprowadzonej formy ochrony przyrody, jaką jest Natura 2000. Uczestnicy zajęć dowiedzą się czym Natura 2000 różni się od rezerwatu przyrody, czy też parku krajobrazowego. Zapoznają się z kluczowymi gatunkami roślin i zwierząt występujących na wybranych siedliskach, a także zrozumieją dlaczego np. modraszek telejus jest ważnym gatunkiem dla łąk wilgotnych i dlaczego należy chronić grądy.

Zajęcia mają na celu rozbudzić w młodych ludziach zainteresowanie przyrodą oraz pokazać, że chronione obszary często znajdują się bardzo blisko – „na wyciągniecie ręki”.

Program zajęć dostosowujemy do grupy odbiorczej oraz czasu trwania zajęć

Stałe elementy programu to:
1. Prezentacja multimedialna na temat ogólnych założeń programu Natura 2000
2. Ćwiczenia w grupach z użyciem wielkoformatowych planszy złożonych z wymiennych puzzli, mające na celu zapoznanie z wybranymi siedliskami Natura 2000 i charakterystycznymi dla nich gatunkami roślin i zwierząt.

Prowadzący:
Marta Tarabuła-Fiertak – pracownik Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Katarzyna Juras – absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czas trwania: 1-2 h

Grupy odbiorcze: dzieci 10-12 lat (szkoła podstawowa kl.IV-VI)/ młodzież 13-15lat (gimnazjum)

Organizacja zajęć: w szkołach i świetlicach

Informacji udziela koordynator:
Jan Juras, e-mail: biuro@aktywnaedukacja.org.pl