W zakresie gospodarki odpadami oferujemy warsztaty dla:

  1. Dzieci w wieku przedszkolnym
  2. Dzieci i młodzieży szkolnej
  3. Nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych, seniorów

Warsztaty prowadzone są  w małych grupach w oparciu o autorskie scenariusze zajęć w których dominują metody aktywizujące. Wykorzystujemy zwłaszcza symulacje, doświadczenia, odgrywanie ról oraz zestaw bogatych materiałów dydaktycznych.

Przykładowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym: Edukacja ekologiczna dla przedszkoli.

Tylko edukacja ekologiczna prowadzona metodami aktywizującymi ma szansę kształtować świadomość i postawy ekologiczne odbiorców.

torby2 L