Pomimo pandemii COVID19, na zakończenie roku szkolnego 2020 udało się zrealizować stacjonarne warsztaty profilaktyki nowotworowej pt. „Nie hoduj raka” dla młodzieży Powiatu Krakowskiego.

Podczas warsztatów uczniowie ustalali kolejność etapów nowotworzenia, analizowali studium przypadku wystąpienia choroby nowotworowej na podstawie doniesień prasowych, układali piramidę zdrowego żywienia, projektowali tygodniowy plan aktywności fizycznej i dyskutowali o zaletach, wadach i regułach przebywania na słońcu.

W stacjonarnych zajęciach wzięło udział prawie 500 uczniów ze szkół Powiatu Krakowskiego:
– SP w Rybnej
– SP w Gaju
– SP w Filipowicach
– SP we Włosani
– SP w Lusinie
– SP w Libertowie
– SP Nr 1 w Kaszowie

Zajęcia przeprowadził dr nauk biol. Andrzej Fiertak.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego