recycle-57136_1920Logo-Małopolska-V-RGB

ODPADaMY  to program warsztatów dla młodzieży szkół powiatu brzeskiego realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

Celem programu jest wzrost świadomości uczniów szkół podstawowych w zakresie minimalizowania wytwarzania odpadów oraz poszerzenie wiedzy na temat prawidłowej segregacji oraz zagospodarowania odpadów komunalnych.

Czas realizacji: wrzesień-listopad 2019 r.

Prowadzenie: Marta Tarabuła-Fiertak, Katarzyna Juras

Scenariusze zajęć:

  1. Sortownia odpadów. Segregacja prawdziwych odpadów do odpowiednich worków, zgodnie z systemem obowiązującym w danej gminie.
  2. Wszechobecne tworzywa sztuczne. Jak je ograniczać i czym je zastąpić? Tworzenie własnych opakowań wielokrotnego użycia, tzw. „woreczków” na warzywa i owoce z niepotrzebnej firanki.
  3. Wybory konsumenckie w praktyce „SKLEP”. Zakupy „zero waste”. Jak kupować odpowiedzialnie i jak ograniczać wytwarzanie odpadów? Podczas zajęć uczestnicy dokonują wyborów produktów (prawdziwe produkty) w różnych opakowaniach, zastanawiają się nad wpływem środowiskowym poszczególnych opakowań w cyklu ich życia LCA (Life Cycle Assessment).
  4. „Cztery kąty”. Dyskusja oparta o technikę czterech kątów na temat „Kto odpowiada za wzrost ilości odpadów z tworzyw sztucznych”. Uczestnicy zajmują miejsca (kąty), zbierają argumenty i bronią stanowiska opowiadając się za jedną z czterech odpowiedzi: „producenci”, „konsumenci”, „handlowcy”, „rządzący”.

Ewaluacja: Prowadzona wśród wszystkich uczestników na zakończenie zajęć – test wiedzy.