plastics-4675036_1920   recycle-57136_1920

REDUKUJMY ODPADY to program warsztatów dla młodzieży szkół podstawowych powiatu krakowskiego realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego. 

Każdy Polak produkuje rocznie ponad 300 kilogramów odpadów komunalnych. Największy problem wśród nich stanowi plastik, który używany jednorazowo rozkłada się kilkaset lat i zalega w środowisku stając się zagrożeniem i przyczyną śmierci zwierząt, głownie morskich. W plastikowej butelce z wodą mineralną pływa od kilku do kilkunastu cząsteczek plastiku. Mikroplastik znaleziono także w śniegu w Arktyce, w lodowcach w Alpach, a także ostatnio w powietrzu w Krakowie. To tylko kilka faktów, które pokazują  jakim problemem są odpady komunalne…

Podczas interaktywnych warsztatów młodzież zgłębi problem odpadów komunalnych, a w szczególności:

  • zapozna się z zagrożeniami jakie stwarzają odpady z tworzyw sztucznych dla zdrowia i środowiska naturalnego,
  • zastanowi się i zaplanuje,  jak redukować ilość odpadów i jak zmieniać swoje przyzwyczajenia dotyczące używania plastiku,
  • wykona własne opakowania, tzw. „woreczki” na warzywa i owoce z niepotrzebnej firanki (up-cykling).

Program warsztatów:

Warsztaty trwają  godzinę i składają się z części merytorycznej – wykładowej oraz praktycznej, podczas której młodzież wykona dostosowane do grupy wiekowej ćwiczenia:

1. Zakupy „zero waste”, zabawa w sklep – młodzież dowie się jak kupować odpowiedzialnie, ograniczać wytwarzanie odpadów, zwłaszcza z tworzyw sztucznych. Uczestnicy będą dokonywać wyborów produktów w różnych opakowaniach,  zyskają wiedzę na temat znaków ekologicznych, możliwości ponownego wykorzystania opakowań i ich recyklingu. Starsza młodzież zapozna się także z pojęciem oceny wpływu środowiskowego opakowań w ich cyklu życia – LCA (Life Cycle Assessment).

2. Wszechobecne tworzywa sztuczne. Jak ograniczyć ich używanie i czym je zastąpić? Młodzież opracuje porady „zero waste” oraz przygotuje własne opakowania wielokrotnego użycia, tzw. „woreczków” na warzywa i owoce z niepotrzebnej firanki (uprecykling). Mogą one zastąpić lekkie woreczki foliowe.

3. „Cztery kąty” – dyskusja grupowa na temat: „Kto odpowiada za wzrost ilości odpadów z tworzyw sztucznych”. Uczestnicy zajmują miejsca (kąty), zbierają argumenty i bronią stanowiska opowiadając się za jedną z czterech odpowiedzi: „producenci”, „konsumenci”, „handlowcy”, „rządzący”.

Czas trwania projektu: czerwiec-październik 2020

Prowadzący: specjaliści ochrony środowiska, edukacji ekologicznej: mgr. Marta Tarabuła-Fiertak,  dr Andrzej Fiertak, mgr. Katarzyna Juras.

Grupa docelowa: uczniowie szkoły podstawowej, klasy 5-8

Miejsce realizacji projektu: szkoły podstawowe, centra i kluby kultury powiatu krakowskiego.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO COVID 19 – zajęcia realizowane są w mniejszych grupach (do 12 osób) z zachowaniem określonych prawem zasad bezpieczeństwa epidemicznego (dezynfekcja,  brak kontaktu  – odległość 1,5 metra między uczestnikami, oddzielne materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika).