Dwie grupy uczniów z Zespołu Szkół w Szczurowej wzięły udział w warsztatach dla młodzieży pt. „Dobry Ruch” współfinansowanych ze środków Powiatu Brzeskiego.

Podczas dwóch spotkań modułowych uczniowie poznawali korzyści dla zdrowia płynące z aktywności fizycznej i choroby związane z brakiem ruchu.  Podejmowali próbę odpowiedzi na pytanie „Dlaczego nie ćwiczymy”? i „W jakiej kondycji jesteśmy?” W tym celu dla chętnych został  przeprowadzony test Ruffiera – najprostszy miernik wydolności organizmu.

Uczniowie poznali piramidę aktywności fizycznej,  przykłady ćwiczeń aerobowych o średniej i wysokiej intensywności, a także ćwiczenia wzmacniające. Dowiedzieli się co to jest współczynnik BMI i zawartość tkanki tłuszczowej w ciele oraz w jaki sposób się je stosuje w ocenie ryzyka występowania groźnych dla życia chorób. Analizowali tabele BMI  i zawartości tkanki tłuszczowej dostosowane do wieku i płci uczestników.  Chętni mogli liczyć na pomiar BMI i parametrów składu ciała.

Dziękujemy pani Jolancie Bach za organizację warsztatów w szkole!

Szczurowa 1 szczurowa 4 Szczurowa2

 

„Dobry Ruch” w Szczurowej