Projekt realizujemy:

w Klubie Senior + w Zastowie ul. T. Kościuszki 103, Zastów , Kocmyrzów
w terminach: 3 lipca 2024, 23 lipca 2024, 7 sierpnia 2024 oraz 21 sierpnia 2024, w godz. 17:00-19:00

w Klubie Seniora w Sułoszowej ul. Krakowska 8, 32-045 Sułoszowa w terminach: 5 lipca 2024, 10 lipca 2024, 31 lipca 2024 oraz 9 sierpnia 2024 w godz. 16:00-18:00

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie, SMS, MMS – tel. 510-177-959 lub poprzez pocztę elektroniczną biuro@aktywnaedukacja.org.pl lub na wniosek w sposób określony we wniosku.

Osoby o szczególnych potrzebach, które chciałyby wziąć udział w projekcie prosimy o kontakt.

Po co nam ruch – warsztaty profilaktyki zdrowotnej