Seniorki z Klubu Senior+ z Rzezawy zakończyły swój cykl warsztatów pt. „Serce w centrum”. Nabyły wiedzę i praktyczne umiejętności związane z profilaktyką chorób srcowo-naczyniowych. Świadome ważnej roli aktywności fizycznej w profilaktyce wielu chorób kontynuują zajęcia ruchowe w formie karate tradycyjnego.

Gratulujemy Seniorkom aktywności, energii i wymiernych efektów projektu!
Dziękujemy za współpracę i doskonałą organizację zajęć pani Monice Gorczycy oraz panu kierownikowi Wiesławowi Gaworowi z Klubu Senior+.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zakończenie projektu „Serce w centrum” w Rzezawie