fot. Maciej Datka

W Szkole Podstawowej w Mogilanach w okresie od kwietnia do czerwca 2023 roku przeprowadziliśmy prozdrowotny cykl bezpłatnych zajęć ruchowych dla prawie 60 uczniów pn. „Aktywny karateka – wszechstronny uczeń”.

Aktywność fizyczna stymuluje nie tylko rozwój fizyczny i motoryczny, ale też funk­cjonalny i psychiczny organizmu. Powoduje wiele pozytywnych efektów zdrowotnych, zmniejsza ryzyko niektórych chorób i zaburzeń w dzieciństwie i w dalszych latach życia (m. in. otyłości i towarzyszących jej zaburzeń metabolicznych, np. cukrzyca typu II, zaburzeń układu ruchu, nadciśnienia i innych chorób układu krążenia, zaburzeń psychoruchowych, depresji). Aktywność fizyczna sprzyja lepszej samoocenie i poprawie jakości relacji społecznych. Jest ona jednym z podstawowych składników prozdrowotnego stylu życia, który młody człowiek „wnosi” i kontynuuje w dorosłości.

Treningi bazowały na sztuce samoobrony – karate tradycyjnym i objęły:

  • ćwiczenia motoryczne, kształtujące siłę, wytrzymałość i szybkość, a także te eliminujące wady postawy (ćwiczenia korekcyjne),
  • techniki karate wraz z etykietą i elementami języka i kultury japońskiej,
  • zabawy i ćwiczenia zespołowe utrwalające poznane techniki.

Celem projektu było:

  • Kształtowanie świadomości swojego ciała, pewności siebie i samokontroli;
  • Poprawa poziomu koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci ruchowej, co wpływa na szybsze podejmowanie decyzji i umiejętność logicznego myślenia;
  • Rozwijanie umiejętności społecznych – nauka współpracy w grupie, szacunek do partnera, radzenie z emocjami i poznawanie swoich mocnych stron;
  • Kształtowanie prawidłowych wzorców ruchowych;
  • Eliminowanie zdiagnozowanych wad postawy, zaburzeń ruchu i oddychania, a także barier psychicznych i behawioralnych;
  • Wzmacnianie siły i elastyczności mięśni, poprawa szybkości, zwinności i koordynacji.

Treningi przeprowadzili dyplomowani instruktorzy karate związani z Klubem Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice-Kraków.

Dziękujemy Szkole Podstawowej im. N. Konopki w Mogilanach i Panu Dyrektorowi M. Pulikowskiemu za wsparcie projektu i współpracę.

Projekt współfinansowany był przez Gminę Mogilany.

Podsumowanie projektu „Aktywny karateka-wszechstronny uczeń”