„Les waste! Warsztaty dla dzieci i młodzieży”, to projekt poruszający problem rosnącej ilości odpadów oraz wpływu, zwłaszcza tworzyw sztucznych na zdrowie i środowisko naturalne. W programie zajęć prelekcja z prezentacją multimedialną oraz ćwiczenia, które koncentrują się na sposobach ograniczania ilości odpadów, w myśl idei „less waste”, „zero waste”.

Planowane ćwiczenia:

1.Wybory konsumenckie w praktyce, czyli zakupy „less waste”. Jak kupować odpowiedzialnie, ograniczyć wytwarzanie odpadów, zwłaszcza
z tworzyw sztucznych? Podczas zajęć uczestnicy będą dokonywać wyborów
produktów w różnych opakowaniach (zajęcia w grupach) i prezentować wybory na forum.

2. Wszechobecne tworzywa sztuczne. Jak ograniczyć ich używanie i czym je zastąpić? Praca w grupach – opracowanie porad „less waste” oraz pokaz wykonania woskowijki (owijki wielokrotnego użycia do kanapek).

Do udziału w warsztatach zapraszamy uczniów klas 6-8 szkół podstawowych Gminy Skawina. Zajęcia trwają dwie godziny lekcyjne i odbywają się w placówkach szkolnych.

Zajęcia prowadzą: Marta Tarabuła-Fiertak (specjalista ochrony środowiska) dr Andrzej Fiertak (biolog).

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: biuro@aktywnaedukacja.pl i telefonicznie: 510-177-959

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina

Warsztaty „Less waste!” w Skawinie