W Lewniowej i Uszwi odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży z Gminy Gnojnik pn.”Ruch=Zdrowie!” współfinansowane ze środków Powiatu Brzeskiego. Cykliczne spotkania odbywały się w świetlicach wiejskich. W warsztatach wzięło udział w sumie 42 uczestników.

Młodzież miała okazję dowiedzieć się  jakie korzyści niesie z sobą regularna aktywność fizyczna, jakie jej formy, intensywność oraz zakres czasowy są rekomendowane dla dzieci i młodzieży (piramida aktywności fizycznej), co to jest BMI i jak je wyznaczyć, co to jest wydolność fizyczna i jak ją prosto zbadać (test Ruffiera).

Większość uczestników wzięła także udział w zajęciach ruchowych, których nie mogło zabraknąć w projekcie na temat ruchu.

Serdecznie dziękujemy Centrum Kultury w Gnojniku za udostępnienie świetlic wiejskich.

Paniom animatorkom Lucynie Wnęk i Bogumile Sacha oraz panu sołtysowi Arturowi Seniukowi dziękujemy za kolejną owocną współpracę oraz pomoc w organizacji zajęć.

Gratulujemy uczestnikom aktywności na warsztatach!

 

Warsztaty w Uszwi i Lewniowej!