Rusza projekt „Czy przed rakiem można się uchronić? Debaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego”! Program został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku w ramach konkursu w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia w powiecie brzeskim.

Projekt skierowano do grupy, która jest kluczowa z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej, w tym nowotworowej. Czas, jaki choroby nowotworowe potrzebują na rozwój, to często dziesięciolecia. Zatem nasze skłonności genetyczne (na co nie mamy wpływu) i styl życia (który można modyfikować) już we wczesnej młodości mogą zapoczątkować procesy skutkujące w późniejszym wieku rakiem.

Podczas dwugodzinnych zajęć warsztatowych uczniowie debatować będą m in. nad przyczynami chorób nowotworowych, wśród  których można wyróżnić szereg czynników indukujących powstawanie niekorzystnych zmian w organizmie człowieka takich jak: zła dieta, niewystarczająca aktywność fizyczna, nałogi, możliwe do zwalczenia zakażenia.

Zajęcia prowadzić będą specjaliści Fundacji –  pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej informacji w zakładce „Projekty”.

„Czy przed rakiem można się uchronić? Debaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego”!