Zapraszamy do udziału w nowym projekcie Fundacji pn. „Seniorzy Współdecydują – partycypacja społeczna w gminach Dębno, Gnojnik i Borzęcin”, który otrzymał finansowanie z  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Programu –  Aktywizacja Społeczna Osób Starszych  (ASOS) i będzie realizowany do końca 2015 roku.

Celem projektu jest wzmocnienie partycypacji społecznej i obywatelskiej osób starszych zamieszkujących gminy Dębno, Borzęcin i Gnojnik.

W ramach projektu seniorzy wezmą udział w grze strategicznej z nagrodami, która  będzie realizowana w cyklu  sześciu spotkań warsztatowych –  rund o tematyce związanej z aktywnością społeczną, obywatelską, diagnozą potrzeb seniorów, konsultacjami społecznymi oraz gminnymi radami seniorów.

Wypracowane w trakcie rund warsztatowych efekty pracy seniorzy przekażą Radom Gmin.

Na zakończenie projektu zaplanowano przeprowadzenie otwartego panelu dyskusyjnego dla każdej z gmin, na który pragniemy zaprosić przedstawicieli seniorów, Urzędów oraz instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych.

Wyświetlanie

Seniorzy Współdecydują – partycypacja społeczna w gminach Dębno, Gnojnik i Borzęcin