fot. Maciej Datka

Aktywność fizyczna stymuluje nie tylko rozwój fizyczny i motoryczny, ale też funk­cjonalny i psychiczny organizmu. Powoduje wiele pozytywnych efektów zdrowotnych, zmniejsza ryzyko niektórych chorób i zaburzeń w dzieciństwie i w dalszych latach życia (m. in. otyłości i towarzyszących jej zaburzeń metabolicznych, np. cukrzyca typu II, zaburzeń układu ruchu, nadciśnienia i innych chorób układu krążenia, zaburzeń psychoruchowych, depresji). Aktywność fizyczna sprzyja lepszej samoocenie i poprawie jakości relacji społecznych. Jest ona jednym z podstawowych składników prozdrowotnego stylu życia, który młody człowiek „wnosi” i kontynuuje w dorosłości.

W Szkole Podstawowej w Mogilanach prowadzimy cykl bezpłatnych ogólnorozwojowych zajęć ruchowych pn. „Aktywny karateka – wszechstronny uczeń”.

Treningi bazują na sztuce samoobrony – karate tradycyjnym i zawierają:

  • ćwiczenia motoryczne, kształtujące siłę, wytrzymałość i szybkość, a także te eliminujące wady postawy (ćwiczenia korekcyjne),
  • techniki karate wraz z etykietą i elementami języka i kultury japońskiej,
  • zabawy i ćwiczenia zespołowe utrwalające poznane techniki.

Korzyści związane z uczestnictwem w treningach:

  • Kształtowanie świadomości swojego ciała, pewności siebie i samokontroli;
  • Poprawa poziomu koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci ruchowej, co wpływa na szybsze podejmowanie decyzji i umiejętność logicznego myślenia;
  • Rozwijanie umiejętności społecznych – nauka współpracy w grupie, szacunek do partnera, radzenie z emocjami i poznawanie swoich mocnych stron;
  • Kształtowanie prawidłowych wzorców ruchowych;
  • Eliminowanie zdiagnozowanych wad postawy, zaburzeń ruchu i oddychania, a także barier psychicznych i behawioralnych;
  • Wzmacnianie siły i elastyczności mięśni, poprawa szybkości, zwinności i koordynacji.


Treningi prowadzą dyplomowani instruktorzy karate tradycyjnego.

Zajęcia obejmują 15 treningów i odbywają się w czwartki (raz w tygodniu) do czerwca 2023 r. w sali gimnastycznej szkoły.

Grafik zajęć:
Grupa I czwartek, godz. 17:00 – 18:00 kl. 1-2


Grupa II czwartek, godz.18:10 – 19:10 kl. 3-4


Grupa III czwartek, godz. 19:20 – 20:20 kl. 5-7


Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami: tel.: 510-177-959 e-mail: biuro@aktywnaedukacja.org.pl

Jeśli jesteś osobą o szczególnych potrzebach możesz pozyskać informacje o projekcie: telefonicznie, SMS, MMS, za pomocą poczty elektronicznej i na wniosek w sposób określony we wniosku.

Jeśli twoje dziecko jest osobą o szczególnych potrzebach prosimy o kontakt – postaramy się odpowiedzieć na te potrzeby.

Dokumenty:
Regulamin zajęć
Klauzula RODO
Deklaracja uczestnictwa
Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu

Program współfinansowany jest przez Gminę Mogilany.

AKTYWNY KARATEKA – WSZECHSTRONNY UCZEŃ