ODPADaMY w Dębnie

   Uczniowie starszych klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie wzięli udział w ostatnich już warsztatach pt. „ODPADaMY”, podczas których dokonali wyborów konsumenckich przyjaznych dla środowiska, opracowali porady „zero waste” i posegregowali prawdziwe odpady. Podczas aktywizujących ćwiczeń młodzież zwróciła uwagę na problem: ilości…

Warsztaty ODPADaMY w Wojakowej

   W warsztatach „ODPADaMY” realizowanych przy wsparciu Województwa Małopolskiego wzięli udział uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojakowej. Młodzież aktywnie opracowywała porady „zero waste”, czyli dotyczące ograniczania ilości odpadów na co dzień, segregowała odpady, a także uszyła własne „woreczki” wielokrotnego użycia…