Podsumowanie projektu „Nie hoduj raka” w Powiecie Krakowskim

Pomimo pandemii COVID19, na zakończenie roku szkolnego udało się zrealizować stacjonarne warsztaty profilaktyki nowotworowej pt. „Nie hoduj raka” dla młodzieży Powiatu Krakowskiego. Podczas warsztatów uczniowie ustalali kolejność etapów nowotworzenia, analizowali studium przypadku wystąpienia choroby nowotworowej na podstawie doniesień prasowych, układali…