Fundacja Aktywnej Edukacji zaprasza mieszkańców Borku Szlacheckiego w wieku 60+ do udziału w bezpłatnych spotkaniach przy kawie i herbacie pt. „Mądry i aktywny senior – warsztaty profilaktyki zdrowotnej”, które odbędą się w Centrum Aktywności Kulturalnej (OSP) w Borku Szlacheckim.

Spotkania dotyczą profilaktyki zdrowotnej, m in. cukrzycy, wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, chorób oczu, pamięci i pierwszej pomocy przy zawałach i udarach.

Zajęcia prowadzi dr nauk biol. UJ Andrzej Fiertak.

Osoby o szczególnych potrzebach, które chciałyby wziąć udział w projekcie proszone są o kontakt mailowy: biuro@aktywnaedukacja.org.pl lub telefoniczny: 510-177-959

Tematy i terminy poszczególnych zajęć:

  1. Czym jest pamięć? Trening pamięci seniora – 27 kwietnia (czwartek), godz. 17:00
    Część praktyczna: Ćwiczenia poprawiające pamięć.

2. Tajemnice wzroku, złudzenia optyczne oraz choroby oczu seniorów – 4 maja (czwartek), godz. 17:00
Część praktyczna: obserwacja i interpretacja złudzeń optycznych.

3. Dlaczego cukrzyca jest śmiertelnie groźna? – mechanizmy powstawania, powikłania, zapobieganie i leczenie – 16 maja (wtorek), godz. 17:00
Część praktyczna: samodzielny pomiar poziomu glukozy we krwi.

4. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie – 23 maja (wtorek), godz. 17:00
Część praktyczna: Symulacja powstawania chorób układu oddechowego z podziałem na role.

5. Zawał i udar – jak postępować w obliczu zagrożenia życia? – 30 maja (wtorek), godz. 17:00
Część praktyczna: wybieranie prawidłowych sposobów postępowania z osobą przechodzącą zawał i udar. Pierwsza pomoc po zatrzymaniu krążenia. Szacowanie ryzyka chorób sercowo – naczyniowych przy pomocy kwestionariusza SCORE, pomiar ciśnienia krwi.

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu Gminy Skawina.„Mądry i aktywny senior – warsztaty profilaktyki zdrowotnej”