Dębno4 Dębno1 Dębno8

Uczniowie starszych klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie wzięli udział w ostatnich już warsztatach pt. „ODPADaMY”, podczas których dokonali wyborów konsumenckich przyjaznych dla środowiska, opracowali porady „zero waste” i posegregowali prawdziwe odpady.

Podczas aktywizujących ćwiczeń młodzież zwróciła uwagę na problem:

  • ilości odpadów komunalnych i konieczności ograniczenia ich w życiu codziennym
  • nawyków konsumenckich i używania jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych
  • segregacji i recyklingu odpadów
  • odpadów problemowych typu: baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lekarstwa
  • zagospodarowania odpadów

Gratulujemy uczniom aktywności.

Dziękujemy pani Wicedyrektor Bernadecie Lipińskiej za doskonałą organizację zajęć w szkole.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego

Dębno3 Dębno2

Dębno5  Dębno  Dębno6

Logo-Małopolska-V-RGB

ODPADaMY w Dębnie