„Zero waste! Warsztaty dla dzieci i młodzieży”

Gospodarka o obiegu zamkniętym – co to takiego?

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym programie edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych Małopolski dotyczącym problemu odpadów komunalnych.

Dwugodzinne warsztaty poruszają problem ilości odpadów, ich wpływu na środowisko oraz propagują metody zapobiegające powstawaniu odpadów (zero waste), zwłaszcza z tworzyw sztucznych. Problem odpadów komunalnych rozpatrywany jest także w szerszym kontekście: konieczności ograniczania zużycia zasobów środowiska, energii oraz emisji CO2, czyli działań będących elementami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zajęcia składają się z dwóch części: prezentacji multimedialnej połączonej z dyskusją oraz ćwiczeń. Obie części oparto o autorskie scenariusze zajęć w których wykorzystano metody aktywizujące, między innymi metodę symulacji. Uczestnicy zrobią zakupy w „sklepiku” z prawdziwymi produktami (zajęcia w grupach), opracują porady zero-waste oraz wezmą udział w pokazie tworzenia woskowijki.

Warsztaty są przeznaczone dla około 20-osobowych grup uczniów klas 4-8. Mają charakter stacjonarny i odbywają się w szkołach zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa epidemicznego.

Zajęcia prowadzą: dr nauk biologicznych Andrzej Fiertak, mgr ochrony środowiska Marta Tarabuła-Fiertak.

Zgłoszenia: biuro@aktywnaedukacja.org.pl, tel. 510-177-959

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Karate w Klubie Senior+ w Rzezawie

Grupa Seniorek z Klubu Senior+ w Rzezawie bierze udział w zorganizowanych przez nas zajęciach ogólnorozwojowych z elementami karate tradycyjnego i samoobrony.

Innowacyjne zajęcia karate stawiające na rozwój całego ciała, poprawę koordynacji ruchowej oraz wzmocnienie układu sercowo-naczyniowego to owoc projektu „Serce w centrum” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Nietypowe zajęcia dają Seniorkom wiele satysfakcji i radości!

Gratulujemy uczestniczkom zajęć zapału i energii do poznawania i zgłębiania japońskiej sztuki samoobrony.

Zajęcia prowadzi Sensei Marta Tarabuła-Fiertak – instruktorka Akademii Karate Tradycyjnego Niepołomice-Kraków.

Zakończenie projektu „Serce w centrum” w Rzezawie

Seniorki z Klubu Senior+ z Rzezawy zakończyły swój cykl warsztatów pt. „Serce w centrum”. Nabyły wiedzę i praktyczne umiejętności związane z profilaktyką chorób srcowo-naczyniowych. Świadome ważnej roli aktywności fizycznej w profilaktyce wielu chorób kontynuują zajęcia ruchowe w formie karate tradycyjnego.

Gratulujemy Seniorkom aktywności, energii i wymiernych efektów projektu!
Dziękujemy za współpracę i doskonałą organizację zajęć pani Monice Gorczycy oraz panu kierownikowi Wiesławowi Gaworowi z Klubu Senior+.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zakończenie warsztatów „Serce w centrum” w Ochojnie

Zakończył się właśnie cykl 12 warsztatów „Serce w centrum” w Klubie Senior+ z Ochojna ❤ Zajęcia trwały od od czerwca do sierpnia br. Wzięła w nich udział liczna grupa Seniorów z Ochojna (28 osób). Uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, rozpoznawania niepokojących objawów, a także praktyczne umiejętności związane z komponowaniem zdrowej diety, planowaniem aktywności fizycznej oraz dbaniem o zdrowie psychiczne.

Gratulujemy Seniorom aktywności i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności!

Dziękujemy za współpracę i doskonałą organizację zajęć pani Renacie Czerneckiej.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Badania w projekcie „Serce w centrum”

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Uczestnicy projektu „Serce w centrum” odbywają warsztaty z zakresu profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego. Zapoznają się z mechanizmami pracy serca, powstawania chorób serca i uczą się rozpoznawać objawy o nich świadczące, a także mają możliwość pomiaru składu ciała, samodzielnego zbadania ciśnienia tętniczego, cholesterolu całkowitego, LDL, trójglicerydów (TG) i glukozy.

W czasie pandemii COVID-19 i utrudnionego dostępu do lekarza są to szczególnie potrzebne i cenione przez uczestników elementy warsztatów.

Gratulujemy aktywności seniorom z Krakowa (spotkania w CAS, Siemacha), Ochojna (Klub Senior+), Rzezawy (Klub Senior+), Bochni (Klub Seniora „Sami lecz nie samotni”, spotkania w Centrum Kultury w Bochni) oraz okolic Zabierzowa (Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów).

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.„Cerce w centrum” w Rzezawie, Ochojnie i Krakowie


Po trudnym czasie obostrzeń związanych z pandemią COVID 19, już trzy grupy seniorów rozpoczęły spotkania w ramach projektu „Serce w centrum”. Za nimi dwa warsztaty:

1. Serce – niezwykła pompa, która jednak może się zepsuć.
2. Jak rozpoznać, że serce ma usterkę – objawy związane z chorobami serca.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z budową serca i układu krwionośnego. Układali model serca 3D, brali udział w zabawach związanych z układaniem schematu układu krążenia na tablicy magnetycznej, dopasowywali objawy do chorób serca.

Przed uczestnikami kolejne tematy i zajęcia praktyczne: nauka pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, sposoby postępowania z osobą przechodzącą zawał i udar, pierwsza pomoc po zatrzymaniu krążenia, samodzielne pomiary poziomu glukozy, cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, trójglicerydów, szacowanie ryzyka zawału lub udaru w najbliższych 10 latach, wyznaczanie BMI, typu sylwetki, pomiar tkanki tłuszczowej, układanie piramidy zdrowego żywienia, ćwiczenia rehabilitacyjne i gimnastyczne z elementami karate oraz ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne z elementami medytacji.

Regularne zajęcia odbywają się w Krakowie – CAS, Siemacha ul. Długa 42, w Ochojnie (Klubie Senior +) oraz w Rzezawie (Klub Senior+).

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Podsumowanie projektu „Nie hoduj raka” w Powiecie Krakowskim

Pomimo pandemii COVID19, na zakończenie roku szkolnego udało się zrealizować stacjonarne warsztaty profilaktyki nowotworowej pt. „Nie hoduj raka” dla młodzieży Powiatu Krakowskiego.

Podczas warsztatów uczniowie ustalali kolejność etapów nowotworzenia, analizowali studium przypadku wystąpienia choroby nowotworowej na podstawie doniesień prasowych, układali piramidę zdrowego żywienia, projektowali tygodniowy plan aktywności fizycznej i dyskutowali o zaletach, wadach i regułach przebywania na słońcu.

W stacjonarnych zajęciach wzięło udział prawie 500 uczniów ze szkół Powiatu Krakowskiego:
– SP w Rybnej
– SP w Gaju
– SP w Filipowicach
– SP we Włosani
– SP w Lusinie
– SP w Libertowie
– SP Nr 1 w Kaszowie

Zajęcia przeprowadził dr nauk biol. Andrzej Fiertak.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Trwa nabór grup seniorów do projektu „Serce w centrum”

Zapraszamy seniorów do udziału w warsztatach profilaktyki zdrowotnej „Serce w centrum”.

Program obejmuje cykl interaktywnych warsztatów, składających się z części teoretycznej – wykładowej wprowadzającą w prosty i przystępny sposób podstawowe zagadnienia związane z chorobami układu krążenia i ich profilaktyką oraz część praktyczną wyposażającą uczestników warsztatów w praktyczne umiejętności i instrumenty pomagające zastosować zdobytą wiedzę w codziennym życiu.

Tematy poszczególnych warsztatów:

 1. Serce – niezwykła pompa, która jednak może się zepsuć.
 2. Jak rozpoznać, że serce ma usterkę – objawy związane z chorobami serca.
 3. Wzrost ciśnienia w układzie krwionośnym – przyczyny, skutki i metody pomiaru.
 4. Zatkanie naczyń krwionośnych i jego konsekwencje: zawał i udar.
 5. SCORE – szacowanie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
 6. O otyłości i jej skutkach (nie tylko dla serca).
 7. Dlaczego serce nie lubi słodyczy i mięsa (zwłaszcza smażonego)?
 8. Jak jeść (i pić), żeby serce było zadowolone?
 9. Ruch może zastąpić wiele lekarstw, ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu.
 10.  „Nie bądź taki szybki Bill” – jak dobrze przygotować się do rozpoczęcia aktywności fizycznej.
 11.  „Always look on the bright side of life”, czyli dlaczego nie warto się przejmować.
 12.  „Gra z sercem” – gra logiczno-sprawnościowa. Podsumowanie i ewaluacja warsztatów.

Dwugodzinne zajęcia opracował i przeprowadzi zespół specjalistów Fundacji.

W okresie pandemii COVID-19 projekt realizowany jest z stacjonarnie z zachowaniem obowiązujących obostrzeń epidemicznych.

Zapraszamy do udziału w projekcie!
Zgłoszenia oraz więcej informacji: Marta Tarabuła-Fiertak (510-177-959), Agata Bartosiewicz (602-680-593).
e-mail: biuro@aktywnaedukacja.org.pl

Projekt realizujemy przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Nie hoduj raka – warsztaty dla młodzieży

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie profilaktyki zdrowotnej „Nie hoduj raka – warsztaty dla młodzieży”, który realizujemy przy wsparciu Powiatu Krakowskiego.

Program obejmuje zagadnienia:

 1. Anatomia raka – mechanizmy powstawania chorób nowotworowych i najczęściej występujące nowotwory.
 2. Czynniki rakotwórcze – nieprawidłowa dieta, brak ruchu, palenie papierosów, zanieczyszczenie powietrza.
 3. Podstawy prawidłowego żywienia dla osób chcących zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Rola aktywności fizycznej w profilaktyce chorób nowotworowych.
 4. Sposoby diagnozowania chorób nowotworowych. Metody leczenia chorób nowotworowych, w tym także bólu.

Warsztaty będą miały charakter interaktywny. Uczniowie będą ustalali kolejność etapów nowotworzenia, analizowali studium przypadku wystąpienia choroby nowotworowej na podstawie doniesień prasowych, będą układali piramidę zdrowego żywienia, będą projektowali tygodniowy plan aktywności fizycznej i dyskutowali o zaletach, wadach i regułach przebywania na słońcu.

W warsztatach mogą wziąć udział uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych Powiatu Krakowskiego.

Dwugodzinne zajęcia realizowane będą w formie stacjonarnej (w szkole) lub zdalnej, w zależności od preferencji szkoły.

Prowadzący: dr nauk biologicznych Andrzej Fiertak

Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne: 510-177-959 lub mailowe: biuro@aktywnaedukacja.org.pl

Zero waste – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do udziału w programie „Zero waste – warsztaty dla dzieci i młodzieży”.

W ramach projektu odbędą się 2 – godzinne zajęcia stacjonarne lub on-line dla grup uczniów kl. 4-7 szkół podstawowych, na temat wpływu odpadów na środowisko oraz w zakresie minimalizowania wytwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

Podczas zajęć uczestnicy:

✔dowiedzą się, co to jest pacyficzna wyspa śmieci i jak tworzywa sztuczne wpływają na zdrowie i środowisko naturalne,

✔poznają zalety i wady recyklingu poszczególnych materiałów,

✔ nauczą się rozpoznawać znaki ekologiczne i poznają zasady konsumenckie sprzyjające minimalizacji wytwarzania odpadów,

✔zaplanują zakupy w duchu „zero waste”,

✔uszyją własne opakowania, tzw. woreczki na warzywa i owoce ze starych firanek, czyli poznają metodę zastępowania plastiku materiałem wielokrotnego użycia.

Zajęcia on-line lub stacjonarne poprowadzą specjaliści Fundacji: Marta Tarabuła-Fiertak, Andrzej Fiertak

Zapraszamy szkoły do zgłaszania grup/klas do udziału w zajęciach: biuro@aktywnaedukacja.org.pl, tel. 510-177-959

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina.