Podsumowanie projektu „Aktywny karateka-wszechstronny uczeń”

fot. Maciej Datka

W Szkole Podstawowej w Mogilanach w okresie od kwietnia do czerwca 2023 roku przeprowadziliśmy prozdrowotny cykl bezpłatnych zajęć ruchowych dla prawie 60 uczniów pn. „Aktywny karateka – wszechstronny uczeń”.

Aktywność fizyczna stymuluje nie tylko rozwój fizyczny i motoryczny, ale też funk­cjonalny i psychiczny organizmu. Powoduje wiele pozytywnych efektów zdrowotnych, zmniejsza ryzyko niektórych chorób i zaburzeń w dzieciństwie i w dalszych latach życia (m. in. otyłości i towarzyszących jej zaburzeń metabolicznych, np. cukrzyca typu II, zaburzeń układu ruchu, nadciśnienia i innych chorób układu krążenia, zaburzeń psychoruchowych, depresji). Aktywność fizyczna sprzyja lepszej samoocenie i poprawie jakości relacji społecznych. Jest ona jednym z podstawowych składników prozdrowotnego stylu życia, który młody człowiek „wnosi” i kontynuuje w dorosłości.

Treningi bazowały na sztuce samoobrony – karate tradycyjnym i objęły:

 • ćwiczenia motoryczne, kształtujące siłę, wytrzymałość i szybkość, a także te eliminujące wady postawy (ćwiczenia korekcyjne),
 • techniki karate wraz z etykietą i elementami języka i kultury japońskiej,
 • zabawy i ćwiczenia zespołowe utrwalające poznane techniki.

Celem projektu było:

 • Kształtowanie świadomości swojego ciała, pewności siebie i samokontroli;
 • Poprawa poziomu koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci ruchowej, co wpływa na szybsze podejmowanie decyzji i umiejętność logicznego myślenia;
 • Rozwijanie umiejętności społecznych – nauka współpracy w grupie, szacunek do partnera, radzenie z emocjami i poznawanie swoich mocnych stron;
 • Kształtowanie prawidłowych wzorców ruchowych;
 • Eliminowanie zdiagnozowanych wad postawy, zaburzeń ruchu i oddychania, a także barier psychicznych i behawioralnych;
 • Wzmacnianie siły i elastyczności mięśni, poprawa szybkości, zwinności i koordynacji.

Treningi przeprowadzili dyplomowani instruktorzy karate związani z Klubem Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice-Kraków.

Dziękujemy Szkole Podstawowej im. N. Konopki w Mogilanach i Panu Dyrektorowi M. Pulikowskiemu za wsparcie projektu i współpracę.

Projekt współfinansowany był przez Gminę Mogilany.

Projekt „Mniej plastiku!” zakończony!

Aż 361 uczniów z Gminy Mogilany wzięło udział w ekologicznych warsztatach pt. „Mniej plastiku!”, które odbywały się w szkołach podstawowych w okresie od kwietnia do czerwca 2023 r.

Do projektu przystąpiły placówki:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju,
Szkoła Podstawowa im. J. Nowina Konopki w Mogilanach,
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Libertowie,
Szkoła Podstawowa im M. Konopnickiej w Konarach,
Szkoła Podstawowa im. św. Faustyny Kowalskiej we Włosani,
Szkoła Podstawowa im. O. Kolberga w Bukowie.

Podczas dwugodzinnych warsztatów młodzież dyskutowała na temat wpływu tworzyw sztucznych na zdrowie i środowisko oraz zastanawiała się nad sposobami ograniczania ich ilości.

Największą atrakcją zajęć była część ćwiczeniowa podczas, której uczniowie analizowali znaki ekologiczne i skład opakowań popularnych produktów. W grupach dokonywali pro środowiskowych wyborów konsumenckich, a następnie prezentowali je na forum. Aktywnie także uczestniczyli w pokazie wykonania woskowijki (owijki wielokrotnego użycia do kanapek).

Zajęcia przeprowadziła specjalistka edukacji ekologicznej – mgr ochrony środowiska UJ Marta Tarabuła-Fiertak.

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Gminy Mogilany.

Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji:

Mniej plastiku! Warsztaty dla młodzieży w Gminie Mogilany

Obraz Paul Bates z Pixabay 

Statystyczny Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie. Największy w nich udział, zwłaszcza objętościowy stanowią opakowania oraz inne produkty z tworzyw sztucznych, często jednorazowego użycia, rozkładające się setki lat. Robiąc zakupy korzystamy z toreb i innych opakowań jednorazowych zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, zatem cykl życia produktu jest bardzo krótki. W ciągu roku w dalszym ciągu, statystyczny Polak zużywa średnio 250- 300 toreb plastikowych. Według różnych szacunków, każdego roku do oceanów trafia od 4,8 do nawet 12,7 milionów ton plastiku…

Zapraszamy szkoły podstawowe Gminy Mogilny do udziału w projekcie „Mniej plastiku!”, w ramach którego planowane są dwugodzinne warsztaty dla uczniów klas 6-8 dotyczące wpływu tworzyw sztucznych na zdrowie i środowisko oraz sposobów ograniczania ich ilości.

Zajęcia prowadzi specjalistka edukacji ekologicznej – mgr ochrony środowiska Marta Tarabuła-Fiertak.

W programie:

I – Prezentacja multimedialna połączona z dyskusją.
II – Ćwiczenia:

 1. Wybory konsumenckie w praktyce – zakupy w duchu zero waste. Jak kupować odpowiedzialnie, ograniczyć wytwarzanie odpadów, zwłaszcza z tworzyw sztucznych? Podczas zajęć uczestnicy będą dokonywać wyborów produktów w różnych opakowaniach (zajęcia w grupach) i prezentować wybory na forum.
 2. Wszechobecne tworzywa sztuczne. Jak ograniczyć ich używanie i czym je zastąpić? Pokaz wykonania woskowijki (owijki wielokrotnego użycia do kanapek).

Więcej informacji i zgłoszenia: biuro@aktywnaedukacja.org.pl, tel. 510 177 959

Program współfinansowany jest przez Gminę Mogilany

„Mądry i aktywny senior – warsztaty profilaktyki zdrowotnej”

Fundacja Aktywnej Edukacji zaprasza mieszkańców Borku Szlacheckiego w wieku 60+ do udziału w bezpłatnych spotkaniach przy kawie i herbacie pt. „Mądry i aktywny senior – warsztaty profilaktyki zdrowotnej”, które odbędą się w Centrum Aktywności Kulturalnej (OSP) w Borku Szlacheckim.

Spotkania dotyczą profilaktyki zdrowotnej, m in. cukrzycy, wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, chorób oczu, pamięci i pierwszej pomocy przy zawałach i udarach.

Zajęcia prowadzi dr nauk biol. UJ Andrzej Fiertak.

Osoby o szczególnych potrzebach, które chciałyby wziąć udział w projekcie proszone są o kontakt mailowy: biuro@aktywnaedukacja.org.pl lub telefoniczny: 510-177-959

Tematy i terminy poszczególnych zajęć:

 1. Czym jest pamięć? Trening pamięci seniora – 27 kwietnia (czwartek), godz. 17:00
  Część praktyczna: Ćwiczenia poprawiające pamięć.

2. Tajemnice wzroku, złudzenia optyczne oraz choroby oczu seniorów – 4 maja (czwartek), godz. 17:00
Część praktyczna: obserwacja i interpretacja złudzeń optycznych.

3. Dlaczego cukrzyca jest śmiertelnie groźna? – mechanizmy powstawania, powikłania, zapobieganie i leczenie – 16 maja (wtorek), godz. 17:00
Część praktyczna: samodzielny pomiar poziomu glukozy we krwi.

4. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie – 23 maja (wtorek), godz. 17:00
Część praktyczna: Symulacja powstawania chorób układu oddechowego z podziałem na role.

5. Zawał i udar – jak postępować w obliczu zagrożenia życia? – 30 maja (wtorek), godz. 17:00
Część praktyczna: wybieranie prawidłowych sposobów postępowania z osobą przechodzącą zawał i udar. Pierwsza pomoc po zatrzymaniu krążenia. Szacowanie ryzyka chorób sercowo – naczyniowych przy pomocy kwestionariusza SCORE, pomiar ciśnienia krwi.

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu Gminy Skawina.Przez wiedzę do zdrowia – warsztaty dotyczące otyłości

Szkoły podstawowe Powiatu Krakowskiego zapraszamy do udziału w projekcie „Przez wiedzę do zdrowia – warsztaty dotyczące otyłości”.

Nadwaga jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych problemów zdrowotnych związanych ze stylem życia. Badania pokazują, iż nadwaga lub otyłość dotyczy ponad 35% ośmioletnich dzieci. Dodatkowo 62% Polaków uważa, że zdrowo się odżywia. W rzeczywistości dieta aż 76% badanych była uboga pod kątem odżywczym, a jednocześnie zbyt obfita w kalorie. Otyłość doprowadza do groźnych chorób takich jak nadciśnienie, miażdżyca i cukrzyca, a ich konsekwencją są zawał i udar.

Program warsztatów skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4-8. Zajęcia odbywają się w szkołach i są prowadzone przez doświadczonych trenerów edukacji prozdrowotnej m in. dr biologii UJ Andrzeja Fiertaka

Szczegółowy program:

 1. Skąd się bierze nadwaga i otyłość? Czy BMI jest dobrym wskaźnikiem? Jak mierzyć poziom tkanki tłuszczowej?
  Część praktyczna: Pomiar tkanki tłuszczowej przy pomocy analizatora składu ciała (pokaz z udziałem ochotników).
 2. Otyłość doprowadza do groźnych chorób takich jak nadciśnienie, miażdżyca i cukrzyca, a ich konsekwencją są zawał i udar.
  Część praktyczna: Jak powstaje cukrzyca? – odgrywanie scenek z zastosowaniem rekwizytów. Pokaz animacji i filmów przedstawiających mechanizm powstawania zawału.
 3. Co i jak jeść, żeby nie doprowadzić do otyłości. Dlaczego cola, chrupki, cukierki i napoje energetyczne nie są dobrym pomysłem.
  Część praktyczna: Uczniowie układają nową piramidę zdrowego żywienia wg WHO. Wybieramy składniki zdrowego posiłku.
 4. Piłka czy siłka? Jak być aktywnym fizycznie i nie odnieść kontuzji. Zasady zdrowego ruchu.
  Część praktyczna: Olimpijczyk, czy emeryt? – test Ruffiera, prosty sposób na sprawdzenie kondycji fizycznej.

Więcej informacji i zgłoszenia do projektu: biuro@aktywnaedukacja.org.pl tel. 510-177-959

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Życie bez nadciśnienia, cukrzycy i miażdżycy – warsztaty dla seniorów w Krzeszowicach

Fundacja Aktywnej Edukacji oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zapraszają osoby w wieku powyżej 60 lat do udziału w projekcie: „Życie bez nadciśnienia, cukrzycy i miażdżycy – warsztaty dla seniorów”.

Bezpłatne zajęcia obejmują część teoretyczną na temat chorób takich jak: nadciśnienie, arytmia, miażdżyca, cukrzyca oraz część praktyczną z zakresu ich profilaktyki i diagnostyki.

Uczestnicy warsztatów będą oznaczać poziom glukozy, kwasu moczowego, zmierzą ciśnienie tętnicze, sprawdzą, czy ich serce bije rytmicznie, poznają zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie. Dowiedzą się jak interpretować wyniki.

Zajęcia prowadzą: dr nauk biol. UJ Andrzej Fiertak oraz mgr Marta Tarabuła – trener profilaktyki zdrowotnej.

Zajęcia odbywają się w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach (ul. Walkowskiego 1) w czwartki w godz. 10:00-12:00, w dniach: 23 marca, 30 marca, 13 kwietnia oraz w Kopalni Talentów (ul. Floriana 3) we środy, godz. 15:00-17:00 w dniach 19 i 26 kwietnia.

TEMATY WARSZTATÓW:

1. Nadciśnienie i arytmia – przyczyny, skutki i metody pomiaru.
Część praktyczna: nauka pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, tętna, diagnozowanie arytmii.

2. Dlaczego bolą stawy?
Czym jest dna moczanowa? Czy odpowiednia dieta może uchronić przed zapaleniem stawów?
Część praktyczna: pomiar stężenia kwasu moczowego

3. Dlaczego cukrzyca jest śmiertelnie groźna?
Mechanizmy powstawania cukrzycy, powikłania, zapobieganie i leczenie.
Część praktyczna: samodzielny pomiar poziomu glukozy we krwi (glukometr).

4. Zawał i udar – jak postępować w obliczu zagrożenia życia?
Część praktyczna: wybieranie prawidłowych sposobów postępowania z osobą przechodzącą zawał i udar. Pierwsza pomoc po zatrzymaniu krążenia. Szacowanie ryzyka chorób sercowo – naczyniowych przy pomocy kwestionariusza SCORE

5. O otyłości i jej skutkach.
Część praktyczna: pomiar masy ciała, wyznaczanie BMI, typu sylwetki, pomiar zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie (wagi analizujące skład ciała).

Jesteś osobą o szczególnych potrzebach i chciałbyś wziąć udział w projekcie skontaktuj się z nami telefonicznie (510-177-959), SMS, MMS, za pomocą poczty elektronicznej (biuro@aktywnaedukacja.org.pl) i na wniosek w sposób określony we wniosku. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje potrzeby.

Dziękujemy pani Agnieszce Szczuce oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach za współpracę.

herb Gminy Krzeszowice

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice.

SMOG – dlaczego taki groźny?

Zanieczyszczenia powietrza to nie tylko tlenki siarki czy azotu, ale przede wszystkim pyły zawieszone PM 2,5 i PM10 oraz 150 związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczy benzo(a)piren.

Stężenie zanieczyszczeń na obszarze Małopolski i Śląska w sezonie zimowym wielokrotnie przekracza normy.

Jakie zagrożenia dla środowiska i zdrowia niesie SMOG?

Jak znaleźć równowagę pomiędzy potrzebą ciepła w domu, a życiem i zdrowiem zarówno obecnych mieszkańców Małopolski, jak i przyszłych pokoleń?

Spróbujemy się zastanowić nad tymi pytaniami i znaleźć na nie odpowiedzi podczas warsztatów dla uczniów starszych klas szkół podstawowych Gminy Krzeszowice pt. „SMOG – dlaczego taki groźny?”

Podczas interaktywnych zajęć uczniowie będą także odgrywać scenki pokazujące rozchodzenie się zanieczyszczeń pyłowych w drogach oddechowych i powstawanie Obturacyjnej Choroby Płuc, nauczą się obsługi bezpłatnej aplikacji do monitoringu powietrza, otrzymają informacje na temat programu „Czyste Powietrze”.

Warsztaty przeprowadzi specjalista ochrony środowiska i edukacji ekologicznej: Marta Tarabuła-Fiertak.

Zapraszamy szkoły podstawowe Gminy Krzeszowice do udziału w projekcie. Więcej informacji można uzyskać drogą mailową: biuro@aktywnaedukacja.org.pl oraz telefoniczną: 510-177-959.

herb Gminy Krzeszowice

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice.

AKTYWNY KARATEKA – WSZECHSTRONNY UCZEŃ

fot. Maciej Datka

Aktywność fizyczna stymuluje nie tylko rozwój fizyczny i motoryczny, ale też funk­cjonalny i psychiczny organizmu. Powoduje wiele pozytywnych efektów zdrowotnych, zmniejsza ryzyko niektórych chorób i zaburzeń w dzieciństwie i w dalszych latach życia (m. in. otyłości i towarzyszących jej zaburzeń metabolicznych, np. cukrzyca typu II, zaburzeń układu ruchu, nadciśnienia i innych chorób układu krążenia, zaburzeń psychoruchowych, depresji). Aktywność fizyczna sprzyja lepszej samoocenie i poprawie jakości relacji społecznych. Jest ona jednym z podstawowych składników prozdrowotnego stylu życia, który młody człowiek „wnosi” i kontynuuje w dorosłości.

W Szkole Podstawowej w Mogilanach prowadzimy cykl bezpłatnych ogólnorozwojowych zajęć ruchowych pn. „Aktywny karateka – wszechstronny uczeń”.

Treningi bazują na sztuce samoobrony – karate tradycyjnym i zawierają:

 • ćwiczenia motoryczne, kształtujące siłę, wytrzymałość i szybkość, a także te eliminujące wady postawy (ćwiczenia korekcyjne),
 • techniki karate wraz z etykietą i elementami języka i kultury japońskiej,
 • zabawy i ćwiczenia zespołowe utrwalające poznane techniki.

Korzyści związane z uczestnictwem w treningach:

 • Kształtowanie świadomości swojego ciała, pewności siebie i samokontroli;
 • Poprawa poziomu koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci ruchowej, co wpływa na szybsze podejmowanie decyzji i umiejętność logicznego myślenia;
 • Rozwijanie umiejętności społecznych – nauka współpracy w grupie, szacunek do partnera, radzenie z emocjami i poznawanie swoich mocnych stron;
 • Kształtowanie prawidłowych wzorców ruchowych;
 • Eliminowanie zdiagnozowanych wad postawy, zaburzeń ruchu i oddychania, a także barier psychicznych i behawioralnych;
 • Wzmacnianie siły i elastyczności mięśni, poprawa szybkości, zwinności i koordynacji.


Treningi prowadzą dyplomowani instruktorzy karate tradycyjnego.

Zajęcia obejmują 15 treningów i odbywają się w czwartki (raz w tygodniu) do czerwca 2023 r. w sali gimnastycznej szkoły.

Grafik zajęć:
Grupa I czwartek, godz. 17:00 – 18:00 kl. 1-2


Grupa II czwartek, godz.18:10 – 19:10 kl. 3-4


Grupa III czwartek, godz. 19:20 – 20:20 kl. 5-7


Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami: tel.: 510-177-959 e-mail: biuro@aktywnaedukacja.org.pl

Jeśli jesteś osobą o szczególnych potrzebach możesz pozyskać informacje o projekcie: telefonicznie, SMS, MMS, za pomocą poczty elektronicznej i na wniosek w sposób określony we wniosku.

Jeśli twoje dziecko jest osobą o szczególnych potrzebach prosimy o kontakt – postaramy się odpowiedzieć na te potrzeby.

Dokumenty:
Regulamin zajęć
Klauzula RODO
Deklaracja uczestnictwa
Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu

Program współfinansowany jest przez Gminę Mogilany.