Projekt „Pięć kroków do zdrowego serca” zakończony!

W Bibliotece Gminnej w Porąbce Uszewskiej odbyło się spotkanie podsumowujące projekt. Wzięło w nim udział około 30 osób – lokalnych liderów z gmin Powiatu Brzeskiego, którzy będą prowadzić dalsze działania edukacyjne na rzecz profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.

W ramach projektu przeszkolono około 460 seniorów z gmin: Dębno, Borzęcin, Gnojnik, Brzesko, Zakliczyn, Szczurowa, Czchów oraz rozdysponowano 5000 broszur.

Wszystkim tym, którzy pomagali w rekrutacji uczestników, serdecznie dziękujemy, zwłaszcza Pani Danucie Łazarz, kierowniczce Biblioteki Gminnej oraz przedstawicielom Urzędu Gminy Dębno!

 

blog1

 

MPiPS

Polecamy projekt Akademia Odpadowa!

Polecamy projekt Stowarzyszenia Ekopsychologia „Akademia  Odpadowa” www.akademiaodpadowa.pl dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

„Akademia Odpadowa” ma na celu kompleksową edukację, budowanie postaw i podniesienie świadomości ekologicznej, w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, zarówno dzieci i młodzieży, jaki i dorosłych odbiorców w całym kraju.

Szczególnie polecamy skorzystanie z:

  • elementarza recyklingu (praktyczne porady na temat radzenia sobie z odpadami problemowymi)
  •  gier, zabaw, konkursów z cennymi nagrodami (np. epoka odpadowa)
  • artykułów branżowych (Akademia naukowa)
  • kursu e-learningowego wraz z konkursem i cennymi nagrodami dla nauczycieli
  • kursu e-learningowego wraz z konkursem i cennymi nagrodami dla dzieci i młodzieży
  • materiałów edukacyjnych i dydaktycznych w wersji elektronicznej