ODPADaMY

 

recycle-57136_1920Już we wrześniu rusza nasz program edukacyjny dla młodzieży szkół powiatu brzeskiego pod nazwą ODPADaMY, który będzie realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

Podczas interaktywnych warsztatów młodzież zastanowi się nad problemami środowiskowymi, m in. klimatycznymi oraz społecznymi związanymi z odpadami.  Poszerzy wiedzę na temat segregacji, zagospodarowania  i recyklingu odpadów oraz przede wszystkim dowie się jak zminimalizować ich ilość i sprostać wyzwaniu „ZERO WASTE”?

W praktyce:

  • opracujemy porady „zero waste”,
  • uszyjemy własne, wielokrotnego użycia opakowania na owoce i warzywa,
  • „dokonamy” zakupów w  sklepiku  zgodnie z zasadami minimalizacji, przydatności do recyklingu oraz wpływu opakowań na środowisko,
  • posegregujemy prawdziwe odpady.

malopolska-logo

 

„Dobry Ruch” w Szczurowej

Dwie grupy uczniów z Zespołu Szkół w Szczurowej wzięły udział w warsztatach dla młodzieży pt. „Dobry Ruch” współfinansowanych ze środków Powiatu Brzeskiego.

Podczas dwóch spotkań modułowych uczniowie poznawali korzyści dla zdrowia płynące z aktywności fizycznej i choroby związane z brakiem ruchu.  Podejmowali próbę odpowiedzi na pytanie „Dlaczego nie ćwiczymy”? i „W jakiej kondycji jesteśmy?” W tym celu dla chętnych został  przeprowadzony test Ruffiera – najprostszy miernik wydolności organizmu.

Uczniowie poznali piramidę aktywności fizycznej,  przykłady ćwiczeń aerobowych o średniej i wysokiej intensywności, a także ćwiczenia wzmacniające. Dowiedzieli się co to jest współczynnik BMI i zawartość tkanki tłuszczowej w ciele oraz w jaki sposób się je stosuje w ocenie ryzyka występowania groźnych dla życia chorób. Analizowali tabele BMI  i zawartości tkanki tłuszczowej dostosowane do wieku i płci uczestników.  Chętni mogli liczyć na pomiar BMI i parametrów składu ciała.

Dziękujemy pani Jolancie Bach za organizację warsztatów w szkole!

Szczurowa 1 szczurowa 4 Szczurowa2

 

Warsztaty dla młodzieży pt. „Dobry Ruch”

warsztaty dla nastolatków

Zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Dobry Ruch”.

Proponowane zajęcia, to cykl – dwu-godzinnych warsztatów na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, wraz z praktycznymi zajęciami pomiaru i analizy wydolności fizycznej, BMI oraz tkanki tłuszczowej, jak również treningiem motywacji dla grup młodzieży ze szkół podstawowych powiatu brzeskiego. Aktywizujące zajęcia opracowali specjaliści biologii oraz fizjoterapii Fundacji,  a współfinansuje je Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Zgłoszenia grup przyjmujemy drogą elektroniczną: biuro@aktywnaedukacja.org.pl

logo-powiat-brzeski

 

 

Warsztaty Ruch=Zdrowie! w Maszkienicach i Szczurowej

W Zespole Szkół w Szczurowej oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicach odbyły się warsztaty pn.”Ruch=Zdrowie!” współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku. W zajęciach wzięły udział 43 osoby.

Jakie korzyści niesie z sobą regularna aktywność fizyczna?
Jakie jej formy, intensywność oraz zakres czasowy są rekomendowane dla dzieci i młodzieży (piramida aktywności fizycznej)?
Co to jest BMI i jak je wyznaczyć?
Co to jest wydolność fizyczna i jak ją prosto zbadać (test Ruffiera)?
Jaka jest nasza wydolność?
Dlaczego nie ćwiczymy regularnie?

To tylko niektóre zagadnienia z jakimi zmierzyła się aktywna młodzież na warsztatach.

Serdecznie dziękujemy pani Jolancie Bach za zaproszenie Fundacji do placówek oraz sprawną organizację warsztatów.

IMG_20181017_132210IMG_20181017_115510

Warsztaty w Uszwi i Lewniowej!

W Lewniowej i Uszwi odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży z Gminy Gnojnik pn.”Ruch=Zdrowie!” współfinansowane ze środków Powiatu Brzeskiego. Cykliczne spotkania odbywały się w świetlicach wiejskich. W warsztatach wzięło udział w sumie 42 uczestników.

Młodzież miała okazję dowiedzieć się  jakie korzyści niesie z sobą regularna aktywność fizyczna, jakie jej formy, intensywność oraz zakres czasowy są rekomendowane dla dzieci i młodzieży (piramida aktywności fizycznej), co to jest BMI i jak je wyznaczyć, co to jest wydolność fizyczna i jak ją prosto zbadać (test Ruffiera).

Większość uczestników wzięła także udział w zajęciach ruchowych, których nie mogło zabraknąć w projekcie na temat ruchu.

Serdecznie dziękujemy Centrum Kultury w Gnojniku za udostępnienie świetlic wiejskich.

Paniom animatorkom Lucynie Wnęk i Bogumile Sacha oraz panu sołtysowi Arturowi Seniukowi dziękujemy za kolejną owocną współpracę oraz pomoc w organizacji zajęć.

Gratulujemy uczestnikom aktywności na warsztatach!

 

Rusza projekt „Ruch = zdrowie!”

 

obrazeksport1

Zapraszamy młodzież powiatu brzeskiego do udziału w warsztatach pn. „Ruch = zdrowie!”

Cykliczne zajęcia będą dotyczyć wpływu aktywności fizycznej na rozwój psychofizyczny młodzieży oraz profilaktykę chorób cywilizacyjnych.
W projekcie może wziąć udział młodzież klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu brzeskiego.

Celem projektu jest wzrost aktywności fizycznej oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw młodzieży powiatu brzeskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku.

logo-powiat-brzeski

„Gra z rakiem”- warsztaty dotyczące profilaktyki nowotworów dla mieszkańców powiatu brzeskiego

5

Nowotwory dotykają nas i naszych bliskich. Musimy wiedzieć skąd się biorą i jak postępować, by zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Jeśli jednak się pojawią, trzeba wiedzieć jakie są metody ich leczenia…

W Porąbce Uszewskiej oraz w Zawadzie Uszewskiej odbył się cykl interaktywnych warsztatów dotyczący profilaktyki chorób nowotworowych. Uczestnicy  poznali przyczyny i mechanizmy powstawania chorób nowotworowych, metody ich diagnozowania i leczenia oraz sposoby radzenia sobie z nimi na co dzień. Wśród zagadnień dużą uwagę zwrócono także na podstawy prawidłowego żywienia, pokarmy i sposoby przygotowywania posiłków, których należy unikać oraz rolę aktywności fizycznej w profilaktyce chorób nowotworowych.

Zajęcia dofinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku.

1

Zawada 3

Zawada 1

 

Konkurs dla uczestników gry „Aktywny obywatel w gminie”!

Serdecznie zapraszamy  do udziału w konkursie „Działaj w swojej miejscowości!”tlum-z-rekami

Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać aktywność obywatelską do której warto przekonać młodzież  (np. udział w Młodzieżowej Radzie Gminy, w konsultacjach społecznych, zebraniach wiejskich, działalność w samorządzie szkolnym, organizacji pozarządowej, wolontariat) i stworzyć pracę konkursową (dowolna forma wizualna), przekonującą do tej działalności, promującą tę działalność.
Więcej informacji na stronie internetowej projektu http://www.aktywniobywatele.org/konkurs/zasady/

Aktywni obywatele w powiecie brzeskim

logo fio na www 

Zapraszamy mieszkańców powiatu brzeskiego do udziału w projekcie „Aktywni obywatele w powiecie brzeskim”, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest wzmocnienie dialogu publicznego oraz poprawa mechanizmów partycypacji społecznej.

W ramach projektu można wziąć udział w tzw. „warsztatach przyszłościowych” skierowanych szczególnie do członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz lokalnych liderów. Program warsztatów zakłada wypracowanie elementów strategi rozwoju miejscowości, które następnie zostaną przekazane do właściwych jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy dokonując diagnozy potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców swoich gmin, dostrzegą obszary, w których warto podjąć działania obywatelskie.

Dla młodzieży szkolnej (szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne) przygotowaliśmy grę strategiczną/planszową z nagrodami pn. „Aktywny obywatel w gminie”. Podczas 4 rund gry uczniowie:
1 Odkryją i wzmocnią kompetencje społeczne
2. Wykształcą kompetencje obywatelskie
3. Zdiagnozują potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców wspólnot lokalnych.
4. Zapoznają się z zasadami konsultacji społecznych.
W ramach gry przewidziano dodatkowe aktywności dla uczniów, powiązane z tematem rund. Zadania przybiorą atrakcyjną dla młodzieży formę i wymagały będą praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności. Przykładowo przewiduje się nakręcenie filmu oraz stworzenie plakatu promującego aktywność społeczną w gminie. Prace uczniów wezmą udział w konkursie, a najlepsze zostaną nagrodzone!

Planujemy także wydanie broszury edukacyjnej, dotyczące narzędzi partycypacji społecznej, w tym procesu informacyjno-edukacyjnego, jego etapów, uwarunkowań i znaczenia dla kształtowania postaw demokratycznych.

Zapraszamy do wspólnych działań wzmacniających dialog społeczny i obywatelski!

Projekt „Seniorzy współdecydują” – podsumowanie!

 

panel3

Końcem grudnia 2015 r zakończył się projekt „Seniorzy Współdecydują – partycypacja społeczna w gminach Dębno, Gnojnik i Borzęcin”, dofinansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). W związku z zainteresowaniem projektem Seniorów z Zakliczyna, działania projektowe objęły również gminę Zakliczyn.

Głównym celem projektu była aktywizacja obywatelska Seniorów z gmin objętych naszymi działaniami. Zaproponowaliśmy dziewięciu 20-osobowym grupom cykl spotkań obejmujących różne aspekty uczestnictwa w życiu publicznym. Spotkania przeprowadzone były metodami aktywizującymi, w formie gry pt „Głos Seniora w gminie”, co sprzyjało integracji środowiska i podejmowaniu oddolnych inicjatyw przez uczestników warsztatów. Prowadzący zajęcia trenerzy wzmacniali kompetencje społeczne i obywatelskie uczestników oraz w sposób praktyczny edukowali Seniorów w zakresie wybranych instytucji ustawowych dającym mieszkańcom wpływ na politykę lokalną.

Fundacja swoimi działaniami podjęła próbę wzmocnienia działalności Seniorów w sferze publicznej. Biorąc pod uwagę niski – w skali ogólnopolskiej – poziom zainteresowania obywateli sprawami publicznymi oraz niskie zaangażowanie w inicjatywy władz lokalnych i organizacji samorządowych, podjęliśmy próbę wzmocnienia zaangażowania Seniorów objętych projektem gmin w działalność samorządową. Aby zintensyfikować wyniki naszych działań, dostosowaliśmy przebieg zajęć oraz ich tematykę do potrzeb każdej z grup, akcentując te sprawy i instrumenty, które w wyniku przeprowadzonej diagnozy i dyskusji, okazywały się najistotniejsze dla poszczególnych miejscowości. Konsekwencją indywidualizacji osób, potrzeb i grup, były oddolne inicjatywy kształtujące się w poszczególnych grupach oraz formowanie zespołów mogących te inicjatywy w przyszłości realizować.

Uczestniczący w projekcie Seniorzy widzieli potrzebę zwiększenia zaangażowania mieszkańców, w tym Seniorów, w życie publiczne. Wielu z nich deklarowało chęć uczestnictwa w działalności samorządowej. Podejmowano dyskusje i wskazywano chęć podjęcia działań wymagających, zdaniem uczestników, rozwiązania lub ulepszenia w ich miejscowościach i gminach. W niektórych grupach w spotkaniach brali udział sołtysi i radni, co przenosiło dyskusję w sferę możliwych działań i interwencji oraz pozwalało na urealnienie proponowanych działań i pomysłów.

Wśród wielu innych instrumentów wzmacniających zaangażowanie w życie publiczne, podjęto tematykę gminnych rad seniorów. W sferze deklaratoryjnej, większość uczestników widziała potrzebę powołania takich rad lub podjęcia dyskusji o potrzebie ich powołania. W wielu grupach udało się wypracować zakresy działań gminnych rad seniorów. Warto zwrócić uwagę, że zadania, na jakie wskazywali Seniorzy w dużej mierze były spójne z wynikami przeprowadzonej podczas zajęć analizy potrzeb Seniorów, co wzmacnia wiarygodność i wagę uzyskanych wyników.

Podejmując tematykę gminnych rad Seniorów, cieszymy się, że inicjatywa utworzenia takiej rady została podjęta w gminie Gnojnik, gdzie Pan Sławomir Paterek, Wójt Gminy Gnojnik zachęcał Seniorów do udziału w tej inicjatywie, podkreślał ich rolę w życiu obywatelskim gminy Gnojnik i z wielką uwagą wysłuchał sformułowanych podczas warsztatów propozycji Seniorów dotyczących funkcjonowania gminnej rady seniorów w gminie Gnojnik.

W Gminie Dębno, Seniorzy skupili się na powołaniu Klubów Seniora w Sołectwach oraz organizacji zajęć dla osób starszych w Dębińskim Centrum Kultury, które przygotowywali i realizowali by sami Seniorzy. Zajęcia i dyskusje w Klubie Seniora dotyczyły by także działalności społecznej i obywatelskiej, która daje szansę na zorganizowanie się Seniorów i podjecie w przyszłości inicjatywy stworzenia Gminnej Rady Seniorów.

Klub Seniora, Stowarzyszenie Bez Barier oraz  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” w Gminie i Mieście Zakliczyn  podejmą dalsze działania na rzecz aktywizacji obywatelskiej Seniorów, które dzięki wielkiej przychylności władz samorządowych, m in. Pana Dawida Chrobaka, Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn oraz Pani Przewodniczącej Rady Gminy – Anny Moj, mają szansę doprowadzić do powołania Gminnej Rady Seniorów w niedalekiej przyszłości.

11