ODPADaMY w Szczurowej i Maszkienicach

Szczurowa1 szczurowa 5 Szczurowa2

Każdy z nas produkuje rocznie ponad 300 kilogramów odpadów. Największym problemem jest plastik, który używany jednorazowo rozkłada się kilkaset lat i zalega w środowisku. W plastikowej butelce z wodą mineralną pływa od kilku do kilkunastu cząsteczek plastiku. Mikroplastik znaleziono także w śniegu w Arktyce, w lodowcach w Alpach, a także ostatnio w powietrzu w Krakowie. To tylko kilka faktów, które pokazują  jakim problemem są odpady komunalne…

Uczniowie z Zespołu Szkół w Szczurowej oraz z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Maszkienic wzięli udział w warsztatach pt. „ODPADaMY” finansowanych ze środków Województwa Małopolskiego.

Na zajęciach uczniowie zastanawiali się m in., jak redukować ilość odpadów, jak zmienić swoje przyzwyczajenia dotyczące używania plastiku,  jakimi zasadami kierować się podczas zakupów, a także mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności dotyczących segregowania odpadów komunalanych.

Dziękujemy pani Jolancie Bach za doskonałą organizację warsztatów.

Maszkienice 1 MAszkienice 3 Maszkienice 2

 

Dlaczego warto być aktywnym fizycznie?

„Jakie korzyści dla zdrowia płyną z aktywności fizycznej”?
„Dlaczego nie ćwiczymy”?
„W jakiej kondycji jestem?”
„Ile ruchu dziennie potrzebuję?”

Odpowiedzi na te pytania poznała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Maszkienicach, która wzięła udział w dwóch spotkaniach warsztatowych organizowanych w ramach projektu pt. Dobry Ruch, współfinansowanych ze środków Powiatu Brzeskiego.

Maszkienice 1 MAszkienice 3

Jak dbać o serce?

1

Zapraszamy Kluby Seniora z Powiatu Krakowskiego do udziału w projekcie „Ruch w stronę serca”, w ramach którego zaplanowaliśmy cykl warsztatów z zakresu  profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Zajęcia odbywać się będą w okresie od września do listopada i są bezpłatne. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Moduły tematyczne warsztatów:

  1. Kiedy serce zawodzi. Mechanizmy powstawania chorób układu krążenia, objawy i najczęściej występujące choroby. Jak badać serce, sposoby diagnozowania chorób układu krążenia.
  2. Dieta dla serca. Podstawy prawidłowego żywienia dla osób znajdujących się w grupach wysokiego ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia.
  3. Ruch — warunek zdrowego serca. Rola aktywności fizycznej w profilaktyce chorób układu krążenia.
  4. Śmiech to zdrowie — zwalczanie stresu, lęków. Metody radzenia sobie ze stresem, sytuacjami problemowymi, rozwiązywania konfliktów, techniki relaksacyjne Jakobsena.

Więcej informacji można uzyskać drogą mailową: biuro@aktywnaedukacja.org.pl lub telefonicznie: 510-177-959

Zapraszamy do kontaktu!

Starostwo Powiatowe w Krakowie

ODPADaMY

 

recycle-57136_1920Już we wrześniu rusza nasz program edukacyjny dla młodzieży szkół powiatu brzeskiego pod nazwą ODPADaMY, który będzie realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

Podczas interaktywnych warsztatów młodzież zastanowi się nad problemami środowiskowymi, m in. klimatycznymi oraz społecznymi związanymi z odpadami.  Poszerzy wiedzę na temat segregacji, zagospodarowania  i recyklingu odpadów oraz przede wszystkim dowie się jak zminimalizować ich ilość i sprostać wyzwaniu „ZERO WASTE”?

W praktyce:

  • opracujemy porady „zero waste”,
  • uszyjemy własne, wielokrotnego użycia opakowania na owoce i warzywa,
  • „dokonamy” zakupów w  sklepiku  zgodnie z zasadami minimalizacji, przydatności do recyklingu oraz wpływu opakowań na środowisko,
  • posegregujemy prawdziwe odpady.

malopolska-logo

 

„Dobry Ruch” w Szczurowej

Dwie grupy uczniów z Zespołu Szkół w Szczurowej wzięły udział w warsztatach dla młodzieży pt. „Dobry Ruch” współfinansowanych ze środków Powiatu Brzeskiego.

Podczas dwóch spotkań modułowych uczniowie poznawali korzyści dla zdrowia płynące z aktywności fizycznej i choroby związane z brakiem ruchu.  Podejmowali próbę odpowiedzi na pytanie „Dlaczego nie ćwiczymy”? i „W jakiej kondycji jesteśmy?” W tym celu dla chętnych został  przeprowadzony test Ruffiera – najprostszy miernik wydolności organizmu.

Uczniowie poznali piramidę aktywności fizycznej,  przykłady ćwiczeń aerobowych o średniej i wysokiej intensywności, a także ćwiczenia wzmacniające. Dowiedzieli się co to jest współczynnik BMI i zawartość tkanki tłuszczowej w ciele oraz w jaki sposób się je stosuje w ocenie ryzyka występowania groźnych dla życia chorób. Analizowali tabele BMI  i zawartości tkanki tłuszczowej dostosowane do wieku i płci uczestników.  Chętni mogli liczyć na pomiar BMI i parametrów składu ciała.

Dziękujemy pani Jolancie Bach za organizację warsztatów w szkole!

Szczurowa 1 szczurowa 4 Szczurowa2

 

Warsztaty dla młodzieży pt. „Dobry Ruch”

warsztaty dla nastolatków

Zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Dobry Ruch”.

Proponowane zajęcia, to cykl – dwu-godzinnych warsztatów na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, wraz z praktycznymi zajęciami pomiaru i analizy wydolności fizycznej, BMI oraz tkanki tłuszczowej, jak również treningiem motywacji dla grup młodzieży ze szkół podstawowych powiatu brzeskiego. Aktywizujące zajęcia opracowali specjaliści biologii oraz fizjoterapii Fundacji,  a współfinansuje je Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Zgłoszenia grup przyjmujemy drogą elektroniczną: biuro@aktywnaedukacja.org.pl

logo-powiat-brzeski

 

 

Warsztaty Ruch=Zdrowie! w Maszkienicach i Szczurowej

W Zespole Szkół w Szczurowej oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicach odbyły się warsztaty pn.”Ruch=Zdrowie!” współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku. W zajęciach wzięły udział 43 osoby.

Jakie korzyści niesie z sobą regularna aktywność fizyczna?
Jakie jej formy, intensywność oraz zakres czasowy są rekomendowane dla dzieci i młodzieży (piramida aktywności fizycznej)?
Co to jest BMI i jak je wyznaczyć?
Co to jest wydolność fizyczna i jak ją prosto zbadać (test Ruffiera)?
Jaka jest nasza wydolność?
Dlaczego nie ćwiczymy regularnie?

To tylko niektóre zagadnienia z jakimi zmierzyła się aktywna młodzież na warsztatach.

Serdecznie dziękujemy pani Jolancie Bach za zaproszenie Fundacji do placówek oraz sprawną organizację warsztatów.

IMG_20181017_132210IMG_20181017_115510

Warsztaty w Uszwi i Lewniowej!

W Lewniowej i Uszwi odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży z Gminy Gnojnik pn.”Ruch=Zdrowie!” współfinansowane ze środków Powiatu Brzeskiego. Cykliczne spotkania odbywały się w świetlicach wiejskich. W warsztatach wzięło udział w sumie 42 uczestników.

Młodzież miała okazję dowiedzieć się  jakie korzyści niesie z sobą regularna aktywność fizyczna, jakie jej formy, intensywność oraz zakres czasowy są rekomendowane dla dzieci i młodzieży (piramida aktywności fizycznej), co to jest BMI i jak je wyznaczyć, co to jest wydolność fizyczna i jak ją prosto zbadać (test Ruffiera).

Większość uczestników wzięła także udział w zajęciach ruchowych, których nie mogło zabraknąć w projekcie na temat ruchu.

Serdecznie dziękujemy Centrum Kultury w Gnojniku za udostępnienie świetlic wiejskich.

Paniom animatorkom Lucynie Wnęk i Bogumile Sacha oraz panu sołtysowi Arturowi Seniukowi dziękujemy za kolejną owocną współpracę oraz pomoc w organizacji zajęć.

Gratulujemy uczestnikom aktywności na warsztatach!

 

Rusza projekt „Ruch = zdrowie!”

 

obrazeksport1

Zapraszamy młodzież powiatu brzeskiego do udziału w warsztatach pn. „Ruch = zdrowie!”

Cykliczne zajęcia będą dotyczyć wpływu aktywności fizycznej na rozwój psychofizyczny młodzieży oraz profilaktykę chorób cywilizacyjnych.
W projekcie może wziąć udział młodzież klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu brzeskiego.

Celem projektu jest wzrost aktywności fizycznej oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw młodzieży powiatu brzeskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku.

logo-powiat-brzeski

„Gra z rakiem”- warsztaty dotyczące profilaktyki nowotworów dla mieszkańców powiatu brzeskiego

5

Nowotwory dotykają nas i naszych bliskich. Musimy wiedzieć skąd się biorą i jak postępować, by zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Jeśli jednak się pojawią, trzeba wiedzieć jakie są metody ich leczenia…

W Porąbce Uszewskiej oraz w Zawadzie Uszewskiej odbył się cykl interaktywnych warsztatów dotyczący profilaktyki chorób nowotworowych. Uczestnicy  poznali przyczyny i mechanizmy powstawania chorób nowotworowych, metody ich diagnozowania i leczenia oraz sposoby radzenia sobie z nimi na co dzień. Wśród zagadnień dużą uwagę zwrócono także na podstawy prawidłowego żywienia, pokarmy i sposoby przygotowywania posiłków, których należy unikać oraz rolę aktywności fizycznej w profilaktyce chorób nowotworowych.

Zajęcia dofinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku.

1

Zawada 3

Zawada 1