W ramach projektu odbyły się warsztaty dotyczące problemu odpadów z tworzyw sztucznych pt. „Zero waste”. Wzięło w nich udział 161 uczniów z 7 i 8 klas szkół podstawowych Gminy Krzeszowcie. Wśród aktywnych placówek były:

  • Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Tenczynku
  • Szkoła Podstawowa im. T. Kukuczki w Zalasiu
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach

Podczas zajęć uczniowie poznali:

✔rodzaje tworzyw sztucznych i ich oznaczenia,
✔wpływ tworzyw sztucznych na zdrowie i środowisko naturalne,
✔zalety i wady recyklingu poszczególnych materiałów,
✔znaki ekologiczne na opakowaniach,
✔zasady konsumenckie (zero waste, 3R) sprzyjające minimalizacji wytwarzania odpadów.

Uczniowie wzięli też aktywny udział w ćwiczeniach, podczas których dokonywali wyborów konsumenckich kierując się ideą „zero waste” oraz tworzyli woskowijki – bawełniane owijki wielokrotnego użycia, nasączone woskiem pszczelim i zastępujące folię spożywczą.

Zajęcia przeprowadziła specjalistka ochrony środowiska Marta Tarabuła-Fiertak.
Gratulujemy uczniom wrażliwości ekologicznej i aktywności!
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice. 

Zakończenie projektu „Zero waste” w Gminie Krzeszowice.