Choroby układu krążenia, określane często „współczesną epidemią” stanowią główną przyczynę zgonów w Polsce i na Świecie, a spowodowana nimi umieralność w Polsce należy do najwyższych w regionie europejskim.

Choroby układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku podeszłym mają określony profil i cechy charakterystyczne. Stanowią główną przyczynę śmierci zarówno kobiet, jak i mężczyzn w wieku podeszłym. Nadciśnienie tętnicze występuje u ponad polowy populacji po 60 roku życia.

Niewydolność krążenia z zachowaną funkcją skurczową występuje częściej u osób w podeszłym wieku, zwłaszcza u kobiet. Choroba niedokrwienna serca stwierdzana z podobną częstością u obu płci w tej grupie wiekowej obejmuje zazwyczaj wiele naczyń wieńcowych. Ponad 80% wszystkich zgonów spowodowanych chorobami układu sercowo- naczyniowego dotyczy osób powyżej 65 roku życia.

Profilaktyka, w przypadku grup ryzyka, wczesna diagnoza, w przypadku osób z chorobami układu krążenia oraz działania poprawiające kondycję układu krążenia (ruch), w obydwu przypadkach, mają zasadnicze znaczenie dla poziomu zapadalności na te choroby, co daje szansę na przeprowadzenie właściwego leczenia oraz, finalnie, poprawę stanu zdrowia osób znajdujących się w grupach wysokiego ryzyka zapadalności na choroby układu krążenia.

Zapraszamy osoby w wieku emerytalnym do udziału w warsztatach profilaktycznych „Serce w centrum” realizowanych przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Kontakt: biuro@aktywnaedukacja.org.pl

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach „Serce w centrum”