Obraz Paul Bates z Pixabay 

Statystyczny Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie. Największy w nich udział, zwłaszcza objętościowy stanowią opakowania oraz inne produkty z tworzyw sztucznych, często jednorazowego użycia, rozkładające się setki lat. Robiąc zakupy korzystamy z toreb i innych opakowań jednorazowych zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, zatem cykl życia produktu jest bardzo krótki. W ciągu roku w dalszym ciągu, statystyczny Polak zużywa średnio 250- 300 toreb plastikowych. Według różnych szacunków, każdego roku do oceanów trafia od 4,8 do nawet 12,7 milionów ton plastiku…

Zapraszamy szkoły podstawowe Gminy Mogilny do udziału w projekcie „Mniej plastiku!”, w ramach którego planowane są dwugodzinne warsztaty dla uczniów klas 6-8 dotyczące wpływu tworzyw sztucznych na zdrowie i środowisko oraz sposobów ograniczania ich ilości.

Zajęcia prowadzi specjalistka edukacji ekologicznej – mgr ochrony środowiska Marta Tarabuła-Fiertak.

W programie:

I – Prezentacja multimedialna połączona z dyskusją.
II – Ćwiczenia:

  1. Wybory konsumenckie w praktyce – zakupy w duchu zero waste. Jak kupować odpowiedzialnie, ograniczyć wytwarzanie odpadów, zwłaszcza z tworzyw sztucznych? Podczas zajęć uczestnicy będą dokonywać wyborów produktów w różnych opakowaniach (zajęcia w grupach) i prezentować wybory na forum.
  2. Wszechobecne tworzywa sztuczne. Jak ograniczyć ich używanie i czym je zastąpić? Pokaz wykonania woskowijki (owijki wielokrotnego użycia do kanapek).

Więcej informacji i zgłoszenia: biuro@aktywnaedukacja.org.pl, tel. 510 177 959

Program współfinansowany jest przez Gminę Mogilany

Mniej plastiku! Warsztaty dla młodzieży w Gminie Mogilany