recycle-57136_1920

Niemal 500 uczniów ze szkół podstawowych Powiatu Krakowskiego wzięło udział w warsztatach  Fundacji Aktywnej Edukacji pt. „Redukujmy Odpady”, realizowanych przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.  Wśród aktywnych ekologicznie placówek znalazły się: Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach, Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Szkoła Podstawowa w Korzkwi, Szkoła Podstawowa w Czułowie oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Projekt miał na celu propagowanie idei ograniczania ilości odpadów komunalnych, zwłaszcza z tworzyw sztucznych i  jest odpowiedzią na wyzwania środowiskowe związane z  ograniczeniem wpływu odpadów na środowisko oraz prawne dotyczące konieczności ograniczenia użycia niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych oraz zwiększenia poziomu recyklingu odpadów w naszym kraju.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE z dnia 5 czerwca 2019 r. wprowadza od 2021 roku zakaz produkcji i obrotu aż dziesięcioma produktami z tworzyw sztucznych  jednorazowego użycia (min.: słomki, patyczki higieniczne, sztućce, talerzyki, mieszadełka). W 2023 butelki plastikowe muszą być wykonane w 25 % z materiałów pochodzących z recyklingu, a do roku 2029 odsetek odzysku butelek ma wynieść 90 %.

Podczas zajęć młodzież dyskutowała na temat zagrożeń jakie stwarzają odpady z tworzyw sztucznych dla zdrowia i środowiska naturalnego, zastanawiała się jak redukować ilość odpadów i jak zmieniać swoje przyzwyczajenia konsumenckie dotyczące używania plastiku zgodnie z zasadą 3R oraz wykonała własne opakowania, tzw. „woreczki” na warzywa i owoce z niepotrzebnej firanki (up-cykling).

Zajęcia prowadziła specjalistka ochrony środowiska i edukacji ekologicznej: Marta Tarabuła-Fiertak.

Projekt Redukujmy Odpady w Powiecie Krakowskim