1

Czernichowscy Seniorzy wzięli udział w projekcie Jak dbać o serce? realizowanym przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.
Był to cykl czterech warsztatów poświęconych profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.  Zajęcia, oprócz treści merytorycznych dotyczących mechanizmów powstawania  i sposobów diagnozowania chorób układu krążenia, zasad prawidłowego żywienia, roli aktywności fizycznej w profilaktyce oraz metod radzenia sobie z stresem zawierały część praktyczną.  Uczestnicy mieli możliwość: zmierzenia ciśnienia krwi, obliczenia BMI,  zbadania składu ciała, wykonania ćwiczeń gimnastycznych i relaksacyjnych.

Zajęcia poprowadził specjalista Fundacji – dr Andrzej Fiertak.

Dziękujemy Seniorom za dobrą atmosferę i aktywny udział w zajęciach. Panu Janowi Gawrysiowi za zaproszenie i doskonałą organizację zajęć!

Liczymy na dalszą współpracę!

 

Czernichowscy Seniorzy zakończyli projekt JAK DBAĆ O SERCE